Św. Tomasz z Akwinu

Mateusz Przanowski OP, Piotr Lichacz OP

Kraków: Wydawnictwo „M”, 2003
138 s., 19 cm
ISBN 83-7221-444-1.

 

 

 

 

 

Streszczenie:

Książka oparta na teologii Tomaszowej, a wydana w popularnej serii „Rekolekcje z …” może dziwić. Tego typu połączenie – dosyć abstrakcyjnej, na pierwszy rzut oka, spekulacji z bardzo konkretną i duchowo praktyczną formą rekolekcji – może uchodzić za mezalians. Niemniej jednak przedsięwzięcie jest w pełni udane i godne polecenia każdemu, kto szuka u Tomasza przede wszystkim mądrości duchowego przewodnika. Rekolekcje ułożone są zgodnie z konstrukcją Tomaszowego Streszczenia teologii czyli zgodnie z trzema cnotami: wiarą nadzieją i miłością. Ponieważ książka rzeczywiście ma formę piętnastodniowych rekolekcji można ją polecić zarówno komuś, kto stoi na początku drogi zgłębiania doktryny Tomaszowej jak i temu, kto daleko już na niej zaszedł, a jednocześnie przeoczył fakt, iż teologia Tomasza może być niezwykłym duchowym pokarmem.

Spis treści:

Wstęp

I. Wiara (Mateusz Przanowski OP)

DZIEŃ PIERWSZY – Wiara czyli szczęście
DZIEŃ DRUGI – Relacje są najważniejsze
DZIEŃ TRZECI – Genealogia
DZIEŃ CZWARTY – Ukazała się łaska
DZIEŃ PIĄTY – Dotknięcie krzyża

II. Nadzieja (Piotr Lichach OP)

DZIEŃ SZÓSTY – Matka głupich?
DZIEŃ SIÓDMY – Proście a będzie wam dane
DZIEŃ ÓSMY – „…daj im wieczne spoczywanie”
DZIEŃ DZIEWIĄTY – Działać pewnie, zdecydowanie i z przyjemnością
DZIEŃ DZIESIĄTY – Dar bojaźni Bożej

III. Miłość

DZIEŃ JEDENASTY – Kochać tak „na całość”
DZIEŃ DWUNASTY – Nowe Prawo wolności
DZIEŃ TRZYNASTY – Czy jestem stróżem brata mego
DZIEŃ CZTERNASTY – Sakrament przyjaźni
DZIEŃ PIĘTNASTY – Wewnętrzne owoce miłości

Skróty