Sermones de tempore et de sanctis

Peregrinus de Opole

Peregrini de Opole Sermones de tempore et de sanctis. E codicibus manu scriptis primum edidit Richardus Tatarzyński
Studia „Przeglądu Tomistycznego”, T. 1
Warszawa: 1997
CXII, 629, 31*, [1] s.; 25 cm
ISBN 83-7033-101-7

Dystrybutorem publikacji IT
jest Wydawnictwo W DRODZE.

 

 

Streszczenie:

 

Tom przygotowany przez Ryszarda Tatarzyńskiego, opublikowany w roku 1997, zawiera dwa cykle kazań (De tempore i De sanctis) autorstwa polskiego dominikanina, Peregryna z Opola. Wydaniu tekstu w języku łacińskim towarzyszy krótkie wprowadzenie w języku polskim, niemieckim i po łacinie.

Książka ukazała się w ramach projektu wydawniczego Instytutu Tomistycznego. Prace nad tekstem trwały – z przerwami – blisko 20 lat, co samo w sobie obrazuje trudności, jakie edytor musiał pokonać przy rekonstrukcji tekstu.

Spis treści:

 

Wstęp edytorski

VII Dane biograficzne

XIII Tradycja rękopiśmienna i tradycja drukowana

XXIII Typ niniejszej edycji

XXVII Edycja kazań de tempore

XXIX Edycja kazań de sanctis

XXX Edycja kazań pomieszczonych w Apendyksie

XXXII Opracowanie edytorskie

XXXV [Podziękowania]

XXXVIII Wykaz rękopisów

Einleitung des Herausgebers

XLI Biographisches

XLVIII Handschriftliche und gedruckte Überlieferung

LVII Typ der vorliegenden Ausgabe

LXI Ausgabe der Predigten de tempore

LXIII Ausgabe der Predigten de sanctis

LXV Ausgabe der in den Appendix aufgenommenen Predigten

LXVII Editorische Quellenaufbereitung

LXXI Liste der Handschriften

Editoris nota

LXXII De vita Peregrini

LXXX Peregrini sermonum qua fuerint fata

LXXXVI De editionis nostra natura

XCI De editione sermonum de tempore

XCII De editione sermonum de sanctis

XCV De editione sermonum in Appendice

IC De editione fontium indiciis locupletanda

CIII Bibliographia

CVI Index codicum, quibus usi sumus

CVIII Peregrini sermonum tabula

CX Abbreviationes et symbola

CXI Abbreviationes operum typis impressorum

CXIII Index siglorum in concordantiis adhibitorum

1 SERMONES DE TEMPORE

305 SERMONES DE SANCTIS

559 APPENDIX

Indices

1* Index alphabeticus locorum biblicorum

10* Index nominum biblicorum

13* Index nominum (prater biblica)

16* Index virorum doctorum

17* Index codicum et incunabulorum citatorum

18* Index illustrationum

22* Peregrini sermonum initia

28* Index sermonum