O mocy Boga, tomy I-VI

Św. Tomasz z Akwinu

Kwestie dyskutowane O mocy Boga
(Seria dwujęzyczna „Ad fontes”)
Kęty – Warszawa: Wydawnictwo Derewiecki – Instytut Tomistyczny, 2008-2009
Praca nad niniejszym dziełem została sfinansowana częściowo ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako projekt badawczy.

 

 

 

 

 

Streszczenie:

 

Kwestie dyskutowane O mocy Boga (De potentia Dei) św. Tomasza z Akwinu należą do najbardziej znaczących tekstów średniowiecznych. Są zapisem dysput, które odpowiadają we współczesnym systemie nauczania seminariom uniwersyteckim.

Kwestie powstały w dojrzałym okresie twórczości Akwinaty – po Summie przeciw poganom a bezpośrednio przed Summą teologii. Praca nad nimi stała się dla dominikańskiego mistrza okazją, by przemyśleć najważniejsze opcje doktrynalne, które zamierzał przyjąć w swej ostatniej i najsłynniejszej syntezie. Problematyka De potentia koncentruje się na nauce o Bogu. Tomasz zajmuje się w swym dziele m.in.: Bożą wszechmocą, stworzeniem i rządami Boga nad światem, cudami, prostotą istoty boskiej, wreszcie teologią Trójcy.