Publikacja „Epistemologii” prof. Stanisława Judyckiego

Z dumą i radością prezentujemy najnowszą publikację z serii „Biblioteka Instytutu Tomistycznego”: monumentalną, dwutomową Epistemologię, autorstwa prof. Stanisława Judyckiego, wydaną we współpracy z Wydawnictwem W drodze. 

Jak w recenzji tej pracy podkreślił prof. Jacek Wojtysiak, „książka wyczerpuje wszystkie tematy epistemologii ogólnej i szczegółowej, a także porusza szereg zagadnień z pogranicza epistemologii oraz metafizyki, filozofii religii, filozofii języka, filozofii nauki, filozofii matematyki itp. Każde zagadnienie jest opracowane bardzo dokładnie, monograficznie, z uwzględnieniem jego rozmaitych powiązań (także związanych z naukami szczegółowymi). Epistemologia jawi się tu jako centralna część filozofii, współpracująca z innymi jej kluczowymi działami”.

Zaś prof. Dariusz Łukasiewicz dodaje: „Książka Stanisława Judyckiego to dzieło wybitne. Wyróżnia się ona nie tylko pod względem objętości, zakresu podjętej problematyki, wnikliwości prezentowanych analiz, ogromnej erudycji, jakości języka,  ale też oryginalności stawianych i uzasadnianych w niej tez. Szczególnie zasługuje na uwagę teistyczna koncepcja uniwersaliów (chrześcijański platonizm) jak i obrona obiektywności doświadczenia mistycznego. Budzi głęboki szacunek i uznanie bezkompromisowa obrona fundamentalnych dla zachodniej filozofii idei, takich jak klasyczna teoria prawdy czy realizm metafizyczny”.

Więcej informacji o książce można znaleźć tutaj.

Publikacja jest dostępna w Wydawnictwie W drodze (tom 1, tom 2).