Tom XV: 2009

Filozofia — Teologia
— Kultura duchowa średniowiecza
ISSN 0860-0015Spis treści

9
Od redaktora

Studia historyczne
11
György Geréby, What Anselm and Gaunilo Told Each Other [Summary]
33
Henryk Anzulewicz, św. Albert Wielki o naturalnym pragnieniu wiedzy [Zusammenfassung]
47
Marcin Karas, Naturalne oddziaływanie ciał niebieskich na procesy zachodzące na Ziemi w filozofii św. Tomasza z Akwinu [Summary]
77
Constant Mews, Remembering St. Thomas in the Fourteenth Century: Between Theory and Practice [Streszczenie]
93
Marian Hanusek OP, Komentarz św. Tomasza z Akwinu do Listu do Filemona
121
Monica Calma, La connaissance philosophique de la Trinité selon Pierre d'Ailly et la fortune médiévale de la proposition Monas genuit monadem [Streszczenie]
149
Dagmara Wójcik,, Pisma Sędziwoja z Czechla w sprawie kultu Matki Boskiej w połogu w krakowskim kościele dominikanów [Summary]
223
Juliusz Domański, Michała Falkenera z Wrocławia (ok. 1460—1534) Prolog do Wykładu hymnów kościelnych [Résumé]
247
Mikołaj Antczak, Krytyka teorii miłości Marsilia Ficina w Commento Giovanniego Pico della Mirandola [Summary]

Studia doktrynalne
263
Michał Paluch OP, Oswajanie wszechmocy: droga do Tomaszowej interpretacji wszechmocy [Summary]
281
Piotr Napiwodzki OP, Parę myśli o kontestacji Bożej wszechmocy [Summary]
291
Mateusz Przanowski OP, "Bóg potrzebujący" (Deus indigens) — ślepa uliczka teologii [Summary]
301
Bogusław Kochaniewicz OP, Teologia oddania się Matce Bożej według
o. Bernarda Przybylskiego OP
[Riassunto]
317
Mariusz Tabaczek OP, Obraz Boga w "erze nauki". Krytyczne spojrzenie na teizm Arthura Peacocke'a [Summary]
301
Marek Pieńkowski OP, Współczesne perspektywy tomizmu w dialogu
z naukami przyrodniczymi
[Summary]
301
Piotr Lichacz OP, Czy "organ moralny" Marca Hausera jest plagiatem
z Akwinaty ?
[Summary]

Archiwum dominikańskie
397
Jakub Turek, Spory dominikanów polskiej prowincji z duchowieństwem diecezjalnym w okresie od XIII do XV wieku [Summary]
397
Józef Puciłowski OP, O. Bernard Przybylski OP jako obiekt zainteresowania Służby Bezpieczeństwa (1958-1973) [Summary]

Streszczenia rozpraw doktorskich
447
Michał Mrozek OP, Finis ultimus — beatitudo: Zasada chrześcijańskiej moralności. Summa theologiae św. Tomasza i Veritatis splendor
455
Zbigniew Bomert OP, Odsłonięcie. Epistemologiczne podstawy filozofii języka religijnego w poglądach Iana T. Ramseya

Recenzje
459
Jacek Soszyński, Sacerdotium — imperium — studium. Władze uniwersalne w późnośredniowiecznych kronikach martyniańskich — rec. Juliusz Domański
463
Albert Dahm, Die Soteriologie des Nikolaus von Kues. Ihre Entwicklung von seinen frühen Predigten bis zum Jahr 1445 — rec. Michał Paluch OP
469
Alexander R. Pruss, The Principle of Sufficient Reason. A Reassessment — rec. Dominik Jarczewski OP