Seminaria w roku 2014/2015

I. Kazania św. Tomasza z Akwinu oraz wybrane kwestie de quolibet

Prowadzący: o. dr Paweł Krupa OP
Zgłoszenia: [email protected]

Prowadzący proponuje lekturę oraz analizę kazań świętego Tomasza. W drugim semestrze przejdziemy do lektury wybranych kwestii dyskutowanych de quolibet, czyli „na dowolny temat”, prowadzonych przez św. Tomasza podczas jego nauczania uniwersyteckiego. Zarówno kazania, jak i kwestie dyskutowane dostarczają wiedzy na temat egzegezy, teologii i kultury duchowej wieków średnich.
Korzystamy z tekstu łacińskiego przetłumaczonego przez prowadzącego oraz korygowanego podczas spotkań seminaryjnych przez uczestników.
Spotkania odbywają się we wtorki o godzinie 19.00.

Terminy spotkań:

W roku 2014: 4 listopada, 18 listopada, 2 grudnia, 16 grudnia
W roku 2015: 20 stycznia, 3 lutego, 24 lutego, 3 marca, 10 marca, 14 kwietnia, 28 kwietnia, 12 maja, 26 maja

strona dla uczestników

 

II. Oblicza religijności w XIX i XX w.

Prowadząca: dr hab. Martyna Deszczyńska (Biblioteka Narodowa)
Zgłoszenia: [email protected]

Nawiązując do swojej tradycji, Instytut Tomistyczny proponuje cykl konferencji i dyskusji na temat religijności polskiej i europejskiej w wiekach XIX i XX. Jest to okres bardzo ważny dla kształtowania obrazu katolicyzmu polskiego dzisiaj.
Spotkania będą się odbywały we czwartki o godz. 17.00 w siedzibie IT.

Terminy i tematy spotkań:

czwartek, 9 października 2014 – dr. hab. Martyna Deszczyńska (BN)
Religijność a problem zmiany. Rozważania na marginesie pracy zbiorowej pt. „Religijność w dobie popkultury” pod red. T. Chachulskiego, J. Snopka i M. Ślusarskiej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014.

czwartek, 13 listopada 2014 – dr Marek Piotr Deszczyński (IH UW)
Refleksje o postawach religijnych elit II Rzeczypospolitej. 

czwartek, 4 grudnia 2014 – dr hab. M. Deszczyńska (BN)
Wyznania na Wyspach Brytyjskich w XIX i XX w.

czwartek, 9 stycznia 2015 – dr hab. M. Deszczyńska (BN)
Oblicza religijności katolików polskich w XIX w. Religijność elit – fakty i mity.

czwartek, 5 lutego 2015 – dr hab. M. Deszczyńska (BN)
Religijne lektury świeckich i świeckie lektury duchownych. Z dziejów oddziaływania francuskiej kultury religijnej w okresie Francji napoleońskiej i restauracji Bourbonów.

czwartek, 5 marca 2015 – dr hab. M. Deszczyńska (BN)
Religijność w sytuacjach kryzysu – zachowania religijne w dobie powstań narodowych.

czwartek, 9 kwietnia 2015 – dr Grzegorz Gąsior (UW)
Sprawy wyznaniowe na Śląsku Cieszyńskim w XX w. 

czwartek, 7 maja 2015 – dr Artur Markowski (UW)
Konwertyci z judaizmu w Królestwie Polskim w XIX w.

czwartek, 11 czerwca 2015 – Spotkanie podsumowujące z udziałem gości
Prowadzenie o. Paweł Krupa i Martyna Deszczyńska

III. De angelis

Prowadzący: o. dr Michał Mrozek OP

Prowadzący proponuje lekturę i wspólną analizę Traktatu o aniołach św. Tomasza z Akwinu (Summa Theologiae, q. 50-64). Spotkania mają charakter seminaryjnej pracy nad tekstem: po lekturze i przekładzie tekstu analizujemy przebieg argumentacji Doktora anielskiego. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc seminarium ma charakter zamknięty.

IV. Więcej niż znak – Tomaszowa koncepcja sakramentu

Prowadzący: o. dr Michał Golubiewski OP

Przedmiotem seminarium będą kwestie 60–65 z III części Summy teologii św. Tomasza, które poświęcone są „sakramentom w ogólności”. Ta część dzieła Tomasza obejmuje klasyczne tematy katolickiej sakramentologii: misterium Chrystusa jako źródło sakramentów, pytanie o ich istotę, wzajemne relacje, konieczność i sprawczość czy zagadnienie łaski sakramentalnej. Poruszone w niej zostają także bardziej techniczne kwestie, takie jak materia i forma sakramentu czy charakter sakramentalny.

W czasie komentowanej lektury tekstu odnosić go będziemy w miarę potrzeby do aktualnego nauczania Kościoła o sakramentach. Kościół w znacznym stopniu przyjął Tomaszową teologię sakramentów, lecz niektóre jej punkty pozostają opiniami teologicznymi św. Tomasza, w innych zaś jego stanowisko zostało przez Kościół przekroczone wraz z rozwojem doktryny.

Seminarium (1,5 h) będzie się odbywać zwykle co dwa tygodnie w siedzibie Instytutu Tomistycznego przy klasztorze dominikanów na warszawskim Służewie (ul. Dominikańska 2). Pierwsze spotkanie 20 lutego (piątek) o godz. 17.00.

Zgłoszenia:

Chętnych prosimy o zgłaszanie się do o. Michała Golubiewskiego.

Mile widziana pewna znajomość łaciny. Prosimy o napisanie kilku słów o sobie oraz zasygnalizowanie preferowanego terminu spotkań (piątki o 17.00 lub soboty o 10.15).