o. Michał Paluch

Curriculum vita:

 • urodzony 14 marca 1967 r. w Jarocinie
 • 1982-1986 nauka w Państwowym Liceum Muzycznym w Poznaniu
 • 1986-1987 – rok studiów w klasie fortepianu Akademii Muzycznej w Katowicach
 • 1987-1988 – nowicjat w Poznaniu
 • 1988-1995 – studia w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym OO. Dominikanów w Krakowie ukończone magisterium z teologii dogmatycznej przygotowanym pod kierunkiem prof. Zofii Włodek na temat: „Pojęcie nicości w koncepcji stworzenia z niczego św. Tomasza z Akwinu”
 • 1995 – magisterium z teologii i święcenia kapłańskie
 • 1995-1996 – praca duszpasterska w Prudniku
 • 1996-2000 – studia doktoranckie historii teologii dogmatycznej we Fryburgu (szwajcarskim) pod kierunkiem J.-P. Torrella zakończone rozprawą: „Profundum amoris divini sustinet nos. Evolution de la doctrine de la prédestination dans l’ouvre de saint Thomas d’Aquin”
 • 30.04.2001 – obrona doktoratu i przyznanie tytułu doktora teologii przez Uniwersytet Fryburski
 • od 2001 wykładowca teologii dogmatycznej w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów
 • 2002-2010 – dyrektor Instytutu Tomistycznego w Warszawie
 • 2010-2013 – rektor Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów
 • 26.06.2013 – habilitacja z nauk humanistycznych w zakresie filozofii w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
 • 2013-2014 – visiting scholar w Institute for the Church Life Uniwersytetu Notre Dame (USA)

Dyscypliny badawcze: teologia systematyczna, filozofia Boga