o. Michał Mrozek

Curriculum Vitae:

 • urodzony 13 grudnia 1975 r. w Ostrołęce
 • 1994–1995 – nowicjat w Poznaniu
 • 1995–2001 – studia w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym OO. Dominikanów w Warszawie i Krakowie ukończone magisterium z teologii moralnej przygotowanym pod kierunkiem o. Wojciecha Giertycha OP na temat: „Beatitudo w nauce moralnej św. Tomasza z Akwinu”
 • 2001 – święcenia kapłańskie
 • 2001–2004 – studia licencjackie na sekcji tomistycznej Uniwersytetu św. Tomasza w Rzymie Angelicum, ukończone pracą pod kierunkiem prof. Charles Morerod OP na temat: „The Structure of the Compendium Theologiae of St. Thomas Aquinas”
 • Od 2004 wykładowca teologii moralnej w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym OO. Dominikanów
 • 2004 Rozpoczęcie studiów doktoranckich z teologii moralnej na Uniwersytecie św. Tomasza w Rzymie Angelicum, rozpoczęte pod kierunkiem prof. Dalmazio Mongillo OP (+ 2005), kontynuowane pod kierunkiem prof. Edwarda Kaczyńskiego OP. Temat rozprawy: „Finis ultimus-beatitudo: A Principle of Christian Morality. The Summa Theologiae of St. Thomas Aquinas and Veritatis Splendor” (Cel ostateczny-szczęście: Zasada chrześcijańskiej moralności. Summa theologiae św. Tomasza i Veritatis splendor)

 

Publikacje:

1998

 • „Ewangelia i kultura w encyklikach Jana Pawła II”, [w:] Teofil 1998, nr 2, s. 77–85.

2008

 • „Wprowadzenie” (q. 1, a. 7), [w:] Św. Tomasz z Akwinu, O mocy Boga (Kęty: Marek Derewiecki, 2008), t. I, s. 174-176.

2009

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej: „Finis ultimus – beatitudo: zasada chrześcijańskiej moralności. Summa Theologiae św. Tomasza i Veritatis splendor”, [w:] Przegląd Tomistyczny 15 (2009), s. 447-453.

2010

 • „Wprowadzenie” i przekład q. 5, a. 3-4; q. 6, a. 10; q. 7, a. 4; [w:] Św. Tomasz z Akwinu, O mocy Boga (Kęty: Marek Derewiecki, 2010), t. III, s. 80-135; 570-593.
 • „Wprowadzenie” i przekład q. 7, a. 4, [w:] Św. Tomasz z Akwinu, O mocy Boga (Kęty: Marek Derewiecki, 2010), t. IV, s. 124-143.
 • „Czy szczęście jest przeszkodą w drodze do Boga?” [w:] Teologia św. Tomasza z Akwinu dzisiaj, red. Bogusław Kochaniewicz, (Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, 2010) s. 109-124.
 • Finis ultimus – beatitudo: The Principle of Christian Morality. The Summa Theologiae of St. Thomas Aquinas and Veritatis Splendor; Pars dissertationis ad lauream in facultate Theologiae apud Pontificiam Universitatem S. Thomae in Urbe; Warszawa, 2010 [117 stron].

2011

 • Redakcja naukowa dokumentu Międzynarodowej Komisji Teologicznej “W poszukiwaniu etyki uniwersalnej. Nowe spojrzenie na prawo naturalne.” Przekład Piotr Napiwodzki. Wydane jako dodatek w piśmie Forum prawnicze 2 (4) (2011). [64 strony]
 • „Sprawozdanie z ogólnopolskiego spotkania naukowego Stowarzyszenia Teologów Moralistów, Warszawa – Bielany, 12-14.06.2011 r.” [w:] Teologia i moralność 10 (2011) s. 237-239.

2012

 • „Koniec prawdy absolutnej”, [w:] Przegląd Tomistyczny 18 (2012) s. 229-238.

2013

 • „Dobro wspólne wczoraj i dziś. Na marginesie lektury Etyki nikomachejskiej i Summy Teologii”, [w:] Dobro wspólne. Teoria i praktyka, red. W. Arndt, F. Longchamps de Bérier, K. Szczucki (Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2013), s. 46-77.
 • „Etyka służby publicznej”, [w:] Służba publiczna. Stan obecny, wyzwania i oczekiwania, red. M. Stec, S. Płażek (Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2013), s. 132-168.
 • „Św. Tomasz o sprawiedliwości pierwotnej Adama i Ewy”, [w:] Przegląd Tomistyczny 19 (2013) 339-366.
 • Recenzje: Giovanni Grandi, Felicita e Beatitudine, [w:] Przegląd Tomistyczny 19 (2013) 412-418.
 • Teksty Vaticanum II w opracowaniu redakcji „Christianitas”, [w:] Przegląd Tomistyczny 19 (2013) 419-422.
 • Publicystyczne: GOŚĆ NIEDZIELNY 17 marca 2013 „Co zagraża Kościołowi?” Polemika z tekstem o. Ludwika Wiśniewskiego opublikowanego w dwu częściach w Tygodniku Powszechnym 9 i 10 (2013) [3 i 10 marca 2013]

2014

 • „Modelowy opis relacji między mózgiem, umysłem i duszą: Dualizm pokartezjański a św. Tomasz z Akwinu”, [w:] Mózg-umysł-dusza. Spór o adekwatną antropologię, red. K. Jasińskiego, Z. Kieliszka, M. Machinka, Olsztyn 2014, s. 141-158.
 • Tomasz z Akwinu. Komentarz do Sentencji Piotra Lombarda, II, d. 24, q. 2, a. 3-4”, [w:] Forum Teologiczne XV (2014) 175-191.
  Publicystycznie: Rzeczpospolita, 22 sierpnia 2014, „Obrona przed totalitaryzmem”, w nawiązaniu do wywiadu o. Pawła Gużyńskiego, Gazeta Wyborcza 18 sierpnia „Państwo nie jest od cnót i prawd. Jestem zawiedziony ks. Lemańskim”.

Organizacja pracy naukowej:
Przygotowanie sesji naukowej w Rzymie:

 • 2–8 stycznia 2007 – „Le concept de personne dans l’œuvre de Thomas d’Aquin” (Pojęcie osoby w dziele św. Tomasza z Akwinu)
 • 2–8 stycznia 2008 – „La Loi Nouvelle dans la Somme Théologique de Thomas d’Aquin” (Prawo Nowe w Summie Teologii św. Tomasza z Akwinu)
 • 2–8 stycznia 2010 – „Les dimensions sociales de la justice dans la Somme Théologique de Thomas d’Aquin” (Społeczne wymiary cnoty sprawiedliwości w Summie Teologii św. Tomasza z Akwinu)
 • 29 czerwca – 1 lipca 2009 – Sesja naukowa „The Mystery of Supernatural” z udziałem H. Rikhofa i H. Gorisa w Warszawie (the Thomas Instituut te Utrecht)