o. Mariusz Tabaczek

Academia.edu https://gtu.academia.edu/MariuszTabaczek

Researchgate.net https://www.researchgate.net/profile/Mariusz_Tabaczek

Blog https://mariopblog.wordpress.com/

Curriculum Vitae [ENG] [PDF]

Dziedziny specjalizacji/badań

Teologia systematyczna

Teologia naturalna

Teologia fundamentalna

Dialog teologii i nauk szczegółowych

Teologia przyczynowości Boskiej w świecie

Filozofia przyrody

Filozofia nauki

Filozofia biologii

Filozofia przyczynowości

Metafizyka

 

Dane osobowe

Urodzony:                 15.08.1980, Rzeszów, Polska

Narodowość:             Polska

Zatrudnienie:            Kapłan w Zakonie Dominikańskim (data wstąpienia: 2001, profesja wieczysta: 2007, święcenia kapłańskie: 2008)
Członek Instytutu Tomistycznego w Warszawie, dyrektor Studium Dominicanum, wykładowca w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów w Krakowie (akredytacja: UPJP w Krakowie)

 

Wykształcenie

2011-2016                    Graduate Theological Union, Berkeley, CA.
stopień doktora (Ph.D.) w dziedzinie teologii systematycznej i filozoficznej. Promotor: Michael Dodds OP. Temat rozprawy doktorskiej: Emergence and Divine Action: Exploring the Dispositional View of Causation as a New Philosophical Foundation.

2008-2010                  Wydział Teologiczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, stopień Licencjatu Kościelnego.

2002-2008                 Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów w Krakowie (Studium Generale, akredytacja: Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie), stopień magistra teologii. Promotor: Mateusz Przanowski OP. Temat pracy magisterskiej: Panenteistyczna koncepcja relacji Boga do świata w pismach Arthura Peacocke’a. Próba krytycznej analizy.

1999-2001                  Studia z biotechnologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Nieukończone.

 

Doświadczenie dydaktyczne

2018 –                        Wykład na temat nauki o stworzeniu św. Tomasza z Akwinu w kontekście współczesnych koncepcji w teologii stworzenia – PWTW, Warszawa.

2017 –                         Wykłady i seminaria z teologii stworzenia, filozofii przyrody oraz relacji między teologią i naukami ścisłymi w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów w Krakowie oraz Studium Dominicanum w Warszawie.

2017                            Interdyscyplinarne seminarium: From Systems-Biology to Divine Concurrentism: New Mechanical Philosophy of Biology – Emergentism – Philosophy of Causation – Divine Action, na uniwersytecie Notre Dame w Stanie Indiana, USA.

2013, 2016                   Issues in Divine Action, wykład przygotowany i prowadzony wspólnie z profesorem Michaelem Doddsem OP na Graduate Theological Union w Berkeley (Kalifornia, USA).

 

Doświadczenie zawodowe

2017 –                         Dyrektor Studium Dominicanum w Warszawie – studium filozofii i teologii dla świeckich (bez akredytacji).

2011 – 2016                 Bibliotekarz w Saint Albert’s Priory Library, Oakland, CA, USA.

2008-2011                   Sekretarz redakcji dominikańskiego miesięcznika „W drodze” – doświadczenie w prowadzeniu spotkań na tematy podejmowane w miesięczniku.

2008-2011                   Współpracownik dominikańskiego duszpasterstwa akademickiego w Poznaniu – doświadczenie w prowadzeniu otwartych wykladów z tegologii biblijnej, dogmatycznej, moralnej, duchowości.

 

Znajomość języków obcych

Angielski                   Zaawansowany
CAE – Certificate of Advanced English from Cambridge
TOEFL – score: 100, year 2010

Hiszpański                Dobry

Łacina                        Średni

Greka                         Podstawowy

 

Aktualne projekty badawcze/publikacje

Rozdział  na temat panteizmu i panenteizmu dla T&T Clark Handbook of the Doctrine of Creation (2020)

Hasło encyklopedyczne “Prolegomena in Thomas Aquinas” w ramach T&T Clark Encyclopedia of Christian Theology (2020)

Rozdział na temat klasycznej oraz współczesnych koncepcji gatunku biologicznego – w ramach grantu Thomism and Evolution (Providence College, RI, USA)

 

Publikacje

W przygotowaniu

Emergence, Divine Action, and Thomas Aquinas: An Alternative to Panentheism in Theology-Science Dialog (University of Notre Dame Press – wstępna data publikacji: 2020)

“The Metaphysics of Evolution: From Aquinas’s Interpretation of Augustine’s Concept of Rationes Seminales to the Contemporary Thomistic Account of Species Transformism.” Nova et Vetera (wstępna data publikacji: 2020)

“Rola przyczynowości w naukowych modelach wyjaśniania w kontekście powrotu do klasycznej koncepcji działania Boga w świecie”. Scientia et Fides (wstępna data publikacji: 2020)

“Prolegomena in Aquinas” – hasło encyklopedyczne w: Encyclopedia of Christianity. T & T Clark (wstępna data publikacji: 2020)

 

W recenzji

The Image of God in Panentheism: A Critical Evaluation – artykuł w recenzji dla The Thomist

DNA i sekret życia: klasyczna filozofia przyczynowości w spotkaniu ze współczesną nauką – artykuł w recenzji dla czasopisma Filozofia i nauka

 

Książki

Emergence: Towards a New Metaphysics and Philosophy of Science. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 2019.

 

Artykuły i rozdziały książek

“Posłowie” w Nicanor Pier Giorgio Austriaco OP, James Brent OP, Thomas Davenport OP, John Baptist Ku OP, Ewolucja w świetle wiary, 225-246. Poznań: W drodze, 2019.

“A Trace of Similarity within Even Greater Dissimilarity: Thomistic Foundations of Erich Przywara’s Teaching on Analogy” Forum Philosophicum 23 (1) 2018: 95-132. (published in 2019)

“What Do God and Creatures Really Do in an Evolutionary Change? Divine Concurrence and Transformism from the Thomistic Perspective.” American Catholic Philosophical Quarterly 93 (1) 2019: 445-482.

Vacuum Genesis oraz spontaniczne powstanie wszechświata z niczego a klasyczna koncepcja przyczynowości oraz stworzenia ex nihilo.Scientia et Fides 7 (1) 2019: 127-162.

„Klasyczny i współczesny hylemorfizm a dusza ludzka.” Roczniki Filozoficzne 67 (1) 2019, 149-176.

„Czy współczesne nauki przyrodnicze mogą inspirować filozoficzny i teologiczny namysł nad przyczynowością?” Scientia et Fides 6 (2) 2018, 147-180.

„Czy nauki przyrodnicze dopuszczają działanie Boga w świecie?” Tekst prezentacji w publikacji pokonferencyjnej: Nad przepaścią: Człowiek wobec granic i osobliwości świata, red. Bartłomiej K. Krzych, 65-85. Siemianowice Śląskie: Fundacja „Dzień dobry! Kolektyw kultury”, 2018 (wersja elektroniczna: http://www.amorfati-journal.com/wp-content/uploads/2018/11/Nad-przepa%C5%9Bci%C4%85-cz%C5%82owiek-wobec-granic-i-osobliwo%C5%9Bci-%C5%9Bwiata.-Red.-Bart%C5%82omiej-K.-Krzych.-Fundacja-dzie%C5%84-dobry-kolektyw-kultury-2018.pdf).

Henry, John and Mariusz Tabaczek. “Causation.” In Science and Religion: A Historical Introduction, ed. Gary B. Ferngren, 377-394. Baltimore and London: Johns Hopkins University Press, 2017.

Harris, Steven J. and Mariusz Tabaczek. “Roman Catholicism since Trent.” In Science and Religion: A Historical Introduction, ed. Gary B. Ferngren, 251-267. Baltimore and London: Johns Hopkins University Press, 2017.

“Aristotelian Complement to the Metaphysics of Incompleteness: Philosophical and Theological Reflections on Deacon and Cashman’s Project.” Theology and Science 14 (2016), 456-463.

“Emergence and Downward Causation Reconsidered in Terms of the Aristotelian-Thomistic View of Causation and Divine Action.” Scientia et Fides 4 (2016), 115-149, http://dx.doi.org/10.12775/SetF.2016.010

“Thomistic Response to the Theory of Evolution: Aquinas on Natural Selection and the Perfection of the Universe.” Theology and Science 13 (2015), 325-344.

“An Aristotelian Account of Evolution and the Contemporary Philosophy of Biology.” In The 1st Virtual International Conference on the Dialogue between Science and Theology. Dialogo Conf 2014: Cosmology, Life & Anthropology, edited by Cosmin Tudor Ciocan and Anton Lieskovský, 57-69. Zilina: Publishing Institution of the University of Zilina, 2014.

“Hegel and Whitehead: In Search for Sources of Contemporary Versions of Panentheism in Science/Theology Dialogue.” Theology and Science 11 (2013), 143-161.

“The Metaphysics of Downward Causation: Rediscovering the Formal Cause.” Zygon 48 (2013), 380-404.

“Obraz Boga w ‘erze nauki’. Krytyczne spojrzenie na teizm Arthura Peacocke’a” (“God’s Image in a ‘Scientific Age:’ A Critical evaluation of Arthur Peacocke’s Theism”), Przegląd Tomistyczny [Polish Thomistic Review], vol. XV (2009), 317-345.

 

Recenzje książek

Gerard Verschuuren Aquinas and Modern Science. A New Synthesis of Faith & Reason Kettering, OH: Angelico Press, 2016. Theology and Science 16 (2018), 364-368.

Gregory T. Doolan Aquinas on the Divine Ideas as Exemplar Causes Washington, D.C.: The Catholic University of America Press, 2008. Theology and Science 14 (2016), 387-389.

John Dudley, Aristotle’s Concept of Chance: Accidents, Cause, Necessity, and Determinism. Albany, NY: State University of New York Press, 2012. American Catholic Philosophical Quarterly 87 (2013), 779-81.

Michael J. Dodds, O.P. Unlocking Divine Action: Contemporary Science & Thomas Aquinas. Washington, D.C.: The Catholic University of America Press, 2012. Theology and Science 11 (2013), 164-66.

 

Wystąpienia konferencyjne

DNA & the Secret of Life Classical Philosophy of Nature and Contemporary Science – wykład w ramach głównej sesji konferencji Science & Religion: The Dialogue Continues, zorganizowanej przez International High School w Taipei (Taiwan) w listopadzie 2019.

Classical, Modern and Contemporary Views of Divine Action – wykład w ramach głównej sesji konferencji Divine Action in an Emerging Universe, zorganizowanej przez Catholic University of Taipei (Taiwan) w listopadzie 2019.

Reinterpretation of Augustine’s Concept of rationes seminales within the Context of the Contemporary Debate on Thomistic Evolution – wykład w ramach jednej z głównych sesji konferencji zatytułowanej Thomas Aquinas on Creation and Nature, zorganizowanej przez Instytut Tomistyczny na Uniwersytecie Angelicum w Rzymie, w październiku 2019.

Od wyjaśniania przyczynowego do opisu naukowego i z powrotem: Spektrum kategorii determinacji w kontekście współczesnych nauk przyrodniczych­ – prezentacja w ramach sekcji filozofii przyrody XI Polskiego Zjazdu Filozoficznego (Lublin IX 2019)

Kościół a ewolucja: potencjalne punkty zbieżności i rozbieżności – prezentacja w ramach konferencji Granice nauki współorganizowanej przez Uniwersytet Wrocławski i Politechnikę Wrocławską. IV 2019

Powstanie wszechświata ex nihilo bez udziału Boskiego Stworzyciela: Współczesna kosmologia a klasyczna koncepcja stworzenia­ – prezentacja w ramach konferencji Bóg a przekonania religijne – zorganizowanej przez wydział filozofii religii KUL – 25 X 2018.

Emergentism and New Mechanical Philosophy of Biology Redefined in Terms of Aristotle’s Theory of Causation – prezentacja w ramach konferencji Insides of Nature: Causalities, Causal Processes, and Conceptions of Nature – zorganizowanej przez Katolicki Uniwersytet w Portugalii, w Bradze (September 2018).

Czy nauki przyrodnicze dopuszczają działanie Boga w świecie? – prezentacja w ramach konferencji Osobliwość i Transcendens. Granice bytu i poznania, zorganizowanej przez wydział filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniach 11-12 maja 2018.

The Image of God in Panentheism: A Critical Evaluation – prezentacja w ramach konferencji The Nature of God. Ontological and Epistemological Issues, zorganizowanej przez Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego w dniach 24-25 maja 2018.

Biological Complexity: A New Scientific Revolution and Its Impact on Philosophy and Theology – Vivan Lamb Lecture na Uniwersytecie Villanova w Randor Township, PA (12 kwietnia 2018).

What Does God Really Do in an Evolutionary Change?: Divine Concurrence and Transformism from the Thomistic Perspective – wykład otwarty w Ayala Center for Theology and the Natural Sciences na Gradual Theological Union w Berkeley, CA (5 kwietnia 2018).

Co Arystoteles i św. Tomasz z Akwinu powiedzieliby o ewolucji? Wykład w ramach seminarium na wydziale teologicznym Uniwersytetu w Toruniu (13 grudnia 2017).

Powołani do nieśmiertelności – szczególny charakter duszy ludzkiej – wykład w ramach serii wykładów otwartych na temat Natury i łaski, zorganizowanych przez Instytut Tomistyczny w Warszawie w roku akademickim 2017/2018 (wykład wygłoszony w listopadzie 2017).

Klasyczny i współczesny hylemorfizm a dusza ludzka. Prezentacja na konferencji Polskiego Towarzystwa Teologów Dogmatyków zatytułowanej: Osoba ludzka – rzeczywistość czy użyteczna metafora? Lublin, 20 września 2017.

DNA i sekret życia: klasyczna filozofia przyrody w spotkaniu ze współczesną nauką – wykład inauguracyjny na rozpoczęcie roku akademickiego 2017/2018 w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów w Krakowie (wrzesień 2017).

From Causal Non-Reductionism and Emergentism to New Aristotelianism and Aquinas’ View of Divine Action. Prezentacja w ramach The Classical Theism Workshop na University of St. Thomas, St. Paul, Minnesota, lipiec 2016.

Aristotelian Complement to the Metaphysics of Incompleteness: Philosophical and Theological Reflections on Deacon and Cashman’s Project. Prezentacja w ramach The Annual Russell Family Research Conference, zorganizowanej przez CTNS (Center for Theology and the Natural Sciences w Berkeley, Kalifornia, 16 kwietnia 2016.

Metaphysics of Downward Causation: New Aristotelianism versus Nonreductionist Physicalism. Prezentacja w ramach konferencji: Agency and (Quantum) Physics na Uniwersytecie w Insbruku, 2015.

Powers View of Divine Action: New Aristotelianism in Analytic Philosophy and Theology. Prezentacja w ramach: the Dominican Colloquium: What Has Athens to Do with Jerusalem? Dialogue between Philosophy and Theology in the 21st Century w Berkeley, Kalifornia, lipiec 2014.

William Wallace and the Retrieval of Aristotle’s Philosophy of Nature: The Role of Chance. Prezentacja w ramach konferencji: Dominicans and Renewal of Thomism w Waszyngtonie D.C., w roku 2013.

 

Wykłady publiczne

Classical Aristotelian-Thomistic Philosophy and Theology and the Theory of Evolution – wykład otwarty na Catholic University of Taipei (Taiwan) – listopad 2019.

Emergentism – Its Objectives and Difficulties – wykład otwarty na Normal University of Shanghai – listopad 2019.

Biological Complexity: A New Scientific Revolution and Its Impact on Philosophy and Theology – Vivan Lamb Lecture na Uniwersytecie Villanova w Randor Township, PA (12 kwietnia 2018).

What Does God Really Do in an Evolutionary Change?: Divine Concurrence and Transformism from the Thomistic Perspective – wykład otwarty w Ayala Center for Theology and the Natural Sciences na Gradual Theological Union w Berkeley, CA (5 kwietnia 2018).

Co Arystoteles i św. Tomasz z Akwinu powiedzieliby o ewolucji? Wykład w ramach seminarium na wydziale teologicznym Uniwersytetu w Toruniu (13 grudnia 2017).

Powołani do nieśmiertelności – szczególny charakter duszy ludzkiej – wykład w ramach serii wykładów otwartych na temat Natury i łaski, zorganizowanych przez Instytut Tomistyczny w Warszawie w roku akademickim 2017/2018 (wykład wygłoszony w listopadzie 2017).

DNA i sekret życia: klasyczna filozofia przyrody w spotkaniu ze współczesną nauką – wykład inauguracyjny na rozpoczęcie roku akademickiego 2017/2018 w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów w Krakowie (wrzesień 2017).

Prezentacja w ramach promocji książki: Unlocking Divine Action: Contemporary Science & Thomas Aquinas autorstwa Michaela Doddsa OP zorganizowanej przez Dominican School of Philosophy and Theology w Berkeley, Kalifornia (23 kwietnia 2013).

 

Nagrody akademickie

Roczne stypendium w ramach Notre Dame Institute for Advanced Studies (2016/2017)

CTNS Charles T. Townes Graduate Student Fellowship in Theology and Science (2014)

GTU Newhall Teaching and Research Fellowship (2013)

 

Praca redakcyjna

Członek rady naukowej serii wydawniczej Instytut Tomistycznego Dominikańska biblioteka teologii

Stały recenzent w czasopismach Scientia et FidesTheology and ScienceTheological Studies

Pojedyńcze recenzje dla czasopism Zygon, Kriterion, Forum Philosophicum, Biology and Philosophy

 

Organizacja i współorganizacja wydarzeń o charakterze naukowym

Członek rady konferencji naukowej Osobliwość i Transcendens. Granice bytu i poznania (Wydział Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego, maj 2018).

Członek rady programowej konferencji naukowej The insides of Nature (Uniwersytet Katolicki, Braga, Portugalia, wrzesień 2018)

 

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych

CTNS (Centre for Theology and the Natural Sciences), Berkeley, CA, http://www.ctns.org/

Christians in Science, http://www.cis.org.uk/

American Catholic Philosophical Association, http://www.acpaweb.org/

The Society of Christian Philosophers, http://www.societyofchristianphilosophers.com/

Society of Catholic Scientists (scholar associate), https://www.catholicscientists.org/

Polskie Towarzystwo Teologów Dogmatyków, http://dogmatyka.pl/

Aplikacja do Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, https://www.filozofiaprzyrody.pl/oficjalna-strona-www-sekcji-filozofii-przyrody-i-nauk-przyrodniczych-polskiego-towarzystwa-filozoficznego/