o. Krzysztof Ośko

Curriculum Vitae:

  • urodzony 24 marca 1985 w Olsztynie
  • 2008 – wstąpienie do Zakonu Kaznodziejskiego
  • 2012 – śluby wieczyste
  • 2015 – święcenia prezbiteratu

Wykształcenie teologiczne

  • 2014 – magisterium z teologii na Uniwersytecie Fryburskim (Szwajcaria)
  • 2015 – licencjat kanoniczny z teologii na Uniwersytecie Fryburskim (Szwajcaria)

Zatrudnienie

  • Od 2015 – Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie (zajęcia z teologii dogmatycznej)

Tłumaczenia

  • Horacy, Pieśń I 22 (Integer vitae), „Nowy Filomata” 2003, nr 2, s. 122.
  • Henri-Dominique Lacordaire, Zmartwychwstanie Zakonu (fragmenty książki Rozprawa o przywróceniu we Francji Zakonu Braci Kaznodziejów), „Teofil” 2012, nr 1, s. 92-114.
  • George V. Coyne, Richard Dawkins, Zbyteczny Bóg (z Gregorzem Kurasiem OP), „Teofil” 2012, nr 2, s. 132-147.