Nowe czasopismo tomistyczne

Jak donosi portal Thomistica.net, powstaje właśnie nowe czasopismo naukowe poświęcone myśli św. Tomasza z Akwinu: „European Journal for the Study of Thomas Aquinas” (EJSTA) — będzie ono publikowane online i w otwartym dostępie (open access). Będzie to rocznik, stanowiący kontynuację „Jaarboek of the Thomas Instituut Utrecht”, czasopisma wydawanego od 1981 roku przez  Tilburg University. Wydawcami EJSTA będą teraz trzy instytucje: Thomas Instituut te Utrecht działający przy Uniwersytecie w Tilburgu (Holandia), Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska) oraz Institut Saint Thomas d’Aquin pour la Théologie et la Culture działający przy Uniwersytecie we Fryburgu (Szwajcaria). Czasopismo publikowane będzie na platformie Sciendo, prowadzonej przez wydawnictwo De Gruyter.

Redaktorem naczelnym czasopisma jest Henk Shoot (Uniwersytet w Tilburgu), redaktorem zarządzającym — Anton ten Klooster (Uniwersytet w Tilburgu), zaś w radzie redakcyjnej są: Michael Sherwin OP (Uniwersytet we Fryburgu), Benoît-Dominique de La Soujeole OP (Uniwersytet we Fryburgu), ks. Piotr Roszak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) i ks. Mirosław Mróz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).

W czasopiśmie publikowane będą artykuły mieszczące się w nurcie dokonującej się obecnie tomistycznej „odnowy” (ressourcement), zwłaszcza te koncentrujące się na teologii Akwinaty, w tym na jego komentarzach biblijnych. EJSTA przyjmuje artykuły w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim i włoskim, o objętości nieprzekraczającej 9 000 słów (wliczając przypisy). Do 1 lutego 2019 roku można zgłaszać artykuły do pierwszego numeru czasopisma. Szczegółowe wskazówki dla autorów można znaleźć na stronie EJSTA oraz Thomas Instituut te Utrecht.