„New Blackfriars”: Tomasz o powołaniu, życiu pozaziemskim, uczuciach Chrystusa i in.

Ukazał się właśnie kolejny numer „New Blackfriars”, w którym szereg artykułów poświęconych jest myśli św. Tomasza z Akwinu. Na szczególną uwagę zasługują następujące teksty: