Nagranie wykładu o soteriologii Akwinaty

16 stycznia Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz działająca przy nim Fundacja Pro Futuro Theologiae obchodziły wspomnienie św. Tomasza z Akwinu (które formalnie przypada 28 stycznia). Z tej okazji odbył się wykład o. dr Pawła Klimczaka OP, Dać świadectwo prawdzie. Zapomniany aspekt soteriologii Akwinaty (do odsłuchania na portalu SoundCloud; zdjęcia z wydarzenia są dostępne na profilu facebookowym Wydziału). Poświęcony był on zagadnieniu zbawienia przez objawienie, urzeczywistnianego w osobie Jezusa Chrystusa. Temat ten jest często pomijany we współczesnej soteriologii, również tej neotomistycznej, choć u samego Tomasza zajmował on miejsce wyjątkowe – co wykładowca wykazał zwłaszcza na podstawie komentarzy Akwinaty do Ewangelii.

Paweł Klimczak OP jest teologiem, rektorem Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie. Doktorat uzyskał we Fryburgu Szwajcarskim, na podstawie rozprawy poświęconej chrystologii św. Tomasza z Akwinu, przygotowanej pod kierunkiem prof. Gillesa Emery’ego OP. Jest autorem książki Christus Magister: le Christ maître dans les commentaires évangéliques de saint Thomas d’Aquin (Academic Press Fribourg 2014). Polecamy też jego wykład Święty Tomasz – szkic do portretu, który odbył się w ramach Dominikańskiej Szkoły Wiary w Łodzi we wrześniu 2018 roku (część 1 i część 2 wykładu).