Nagranie wykładu „Chrystus jako nowy Adam”

Jest już dostępne nagranie ostatniego Wykładu Otwartego Instytutu Tomistycznego, Chrystus jako nowy Adam (por. 1 Kor 15,45). Antropologiczne konsekwencje Wcielenia, który 8 listopada wygłosił o. dr Maciej Roszkowski OP. Wykład poświęcony był zagadnieniu tego, czy Wcielenie i Męka Chrystusa po prostu przywróciły człowieka do jego pierwotnej godności i natury, czy też wyniosły go na zupełnie nowy, niedostępny nigdy wcześniej poziom. Dwa różne podejścia do tej kwestii zostały przedstawione na przykładzie myśli św. Tomasza z Akwinu oraz dziewiętnastowiecznego teologa, Matthiasa Josepha Scheebena.

Wykład dostępny jest na stronie poświęconej tegorocznej edycji Wykładów Otwartych IT, których tematem jest tym razem właśnie Wcielenie. Na stronie tej można też znaleźć nagranie pierwszego tegorocznego wykładu: Wcielenie jako cud cudów, wygłoszonego 4 października przez o. mgr lic. Janusza Pydę OP.