Wykłady Otwarte: O zbawieniu

Zapraszamy serdecznie na nową serię spotkań naukowych z zakresu teologii: Wykłady Otwarte Instytutu Tomistycznego. Odbywające się co miesiąc Wykłady zorganizowane są w cykle tematyczne – pierwszy z nich, który trwa od lutego do czerwca 2017 r., poświęcony jest kwestii zbawienia.

Wśród tegorocznych prelegentów znajdują się m.in.: prof. Adrian Schenker OP, jeden z najbardziej uznanych europejskich biblistów, oraz prof. Matthew Levering, znakomity teolog amerykański i znawca myśli św. Tomasza z Akwinu.

Pełny program cyklu 2016/2017:

17 lutego, godz. 19.00: dr Maciej Roszkowski OP, Ofiara Chrystusa – zadośćuczynienie, okup czy uwielbienie? Teologiczne interpretacje zbawczego dzieła Chrystusa.

 

9 marca, godz. 19.00: prof. Adrian Schenker OP, Męczeństwo i soteriologia w 7 rozdziale 2 Księgi Machabejskiej. Najbliższa biblijna paralela ze słowami Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy (wykład tłumaczony z języka angielskiego).

 

28 kwietnia, godz. 19.00: prof. Matthew Levering, Stworzenie i odkupienie (wykład tłumaczony z języka angielskiego).

 

18 maja, godz. 19.00: ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK, Zadatek dziedzictwa: czy jesteśmy w połowie zbawieni? U biblijnych podstaw soteriologii św. Tomasza z Akwinu.

 

Wykład główny: 20 czerwca, godz. 18.00: dr Mateusz Przanowski OP, Zadośćuczynienie (satisfactio). Podstawowa kategoria soteriologii św. Tomasza z Akwinu.

 

Głównym organizatorem Wykładów jest Instytut Tomistyczny, zaś współorganizatorem – Instytut Filozofii i Socjologii PAN.

Wszystkie Wykłady odbywają się w klasztorze oo. Dominikanów na warszawskim Służewie (Aula im. o. Jacka Woronieckiego OP, ul. Dominikańska 2). Wstęp wolny.

Dodatkowy wykład:
10 maja, godz. 19.00: John Berkman, Natura uczuć i pożądania zmysłowego oraz ich znaczenie dla moralności.