Wiara: narzucona czy wybrana? Teologia wolności religijnej

W roku akademickim 2011/2012 zastanawialiśmy się nad teologicznymi podstawami wolności wobec Objawienia, wiary, religii i wyznania w dyskusjach teologicznych na przestrzeni dziejów (Biblia, ojcowie Kościoła, średniowiecze, św. Tomasz z Akwinu, reformacja, Oświecenie, Vaticanum II).

 

Boskie objawienie a ludzka wolność – rekonstrukcja świata Biblii
6 października 2011 r.

 

Miłość, tolerancja, czy…? Teologia średniowieczna wobec kwestii nawracania pogan
10 listopada 2011 r.
o. dr Paweł Krupa OP (Instytut Tomistyczny, Warszawa)
 
Uwaga! Z przyczyn technicznych nie dysponujemy nagraniem spotkania. Prelegent postanowił nagrać w warunkach studyjnych treść wykładu i wpleść w niego zagadnienia poruszone podczas dyskusji. Dodatkowo prezentujemy także wykład z dołączoną prezentacją.

Wykład o. Pawła Krupy OP, część pierwsza:

 

Wykład o. Pawła Krupy OP, część druga:

 

Wykład o. Pawła Krupy OP, część historyczna:

 

Wykład o. Pawła Krupy OP, część dogmatyczna:

 

Wola źródłem sensu? Św. Tomasz z Akwinu o wolności
19 stycznia 2012 r.

 

Bezinteresowność czy kalkulacja zysków? XVII-wieczny spór o motyw miłości Boga
26 kwietnia 2012 r.