Stworzenie a samowystarczalny świat: Tomasz z Akwinu i współczesna nauka

Wykład prof. Williama E. Carrolla (Oxford), Creation and a Self-Sufficient Universe: Thomas Aquinas and Contemporary Science – wykład tłumaczony na język polski.

W 200. rocznicę urodzin Darwina i 150. rocznicę opublikowania „O powstawaniu gatunków” warto postawić pytanie o zasadność modnego dziś mówienia o samowystarczalności świata i procesów w nim zachodzących, bez potrzeby innego wyjaśnienia niż to, które oferują nauki przyrodnicze.

Teksty:

Wykład (w jęz. ang., bez tłumaczenia): 

 

Dyskusja: