Redaktor „Przeglądu Tomistycznego” odznaczony Medalem św. Jacka

W auli im. o. Jacka Woronieckiego w dominikańskim klasztorze na Służewie odbyła się uroczystość wręczenia Medalu św. Jacka Panu Profesorowi Zenonowi Kałuży, historykowi doktryn średniowiecznych.

Profesor Zenon Kałuża to wybitny badacz z francuskiego Centre national de la recheche scientifique. Od 2005 roku pełni funkcję redaktora naczelnego „Przeglądu Tomistycznego”, naukowego rocznika dominikańskiego, publikującego teksty źródłowe, studia oraz tłumaczenia z zakresu teologii, filozofii i kultury duchowej. Dzięki jego działaniom najpoważniejsze czasopismo naukowe polskich dominikanów znalazło się w gronie czasopism najwyżej punktowanych przez Komitet Badań Naukowych. Zenon Kałuża znakomicie potrafił wykorzystać potencjał naukowy ekipy, która „Przegląd” stworzyła i przez wiele lat, pomimo obiektywnych trudności, prowadziła i otworzyć redakcję na nowe nazwiska, na naukowców młodszego pokolenia, na kontakty międzynarodowe, a także zaproponować nowe kierunki badań.

Medal Św. Jacka, dzieło krakowskiego artysty rzeźbiarza Macieja Zychowicza, to honorowe odznaczenie, ustanowione w 1998 r. przez Polską Prowincję Dominikanów dla wyróżnienia „przyjaciół i dobrodziejów” zasłużonych dla dominikanów w Polsce. Jest to odlew z brązu w formie dwóch prostokątnych tabliczek o nieregularnych brzegach. Tabliczki są połączone dwoma zawiasami, tworząc rodzaj księgi lub dyptyk. Na pierwszej (zewnętrznej) stronie dyptyku widnieje płaskorzeźba dominikanina z otwartą księgą. Pod nim napis w języku łacińskim: Vade praedica. Na drugiej (wewnętrznej) stronie dyptyku miejsce na inskrypcję gratulacyjną z nazwiskiem laureata. Na trzeciej (wewnętrznej) stronie dyptyku płaskorzeźba przedstawiająca św. Jacka idącego po wodach rzeki z monstrancją w lewej i figurą Matki Bożej w prawej ręce. Ostatnia (zewnętrzna) strona dyptyku zawiera stylizowany herb Odrowążów oraz napis w języku polskim: Medal św. Jacka przyznawany przyjaciołom i dobrodziejom zasłużonym dla Polskiej Prowincji Dominikanów.

Prof. Kałuża jest czwartym laureatem Medalu. Przed nim otrzymali go: J.Em. Kardynał Franciszek Macharski, Państwo Marika i Antoon Van Vliet z Holandii oraz ks. prałat Kazimierz Piwowarski.

Licznie zgromadzeni uczestnicy uroczystości stanowili wymowne odzwierciedlenie naukowych i osobistych walorów Laureata. Dominikanie i świeccy, nestorzy mediewistyki i jej młodzi adepci, filologowie, filozofowie i teologowie, goście z ośrodków naukowych w Polsce (Kraków, Warszawa, Łódź, Lublin) i zagranicą (Mediolan, Paryż), rodzina, przyjaciele i uczniowie – wszystkich łączyła serdeczna przyjaźń bądź/i naukowa współpraca z Prof. Kałużą.

Po żartobliwej autobiografii Laureata, którą odczytał dyrektor IT, o. Paweł Krupa OP, laudację wygłosił pan prof. Juliusz Domański. Z właściwą sobie precyzją odmalował intelektualny portret Zenona Kałuży, podkreślając różnorodność i nowatorstwo jego prac. Nie zabrakło też pochwały takich cech Laureata, jak jego otwartość oraz ciągła gotowość do dzielenia się wiedzą i przyjaźnią.

Ojciec Prowincjał Krzysztof Popławski OP, który – jako przewodniczący Kapituły Medalu – wręczał odznaczenie, podkreślał właśnie te ostatnie cechy prof. Kałuży.

W końcu przemówił sam Laureat, który po okolicznościowych i serdecznych podziękowaniach przedzierzgnął się z otrzymującego wyróżnienie w dawcę wyróżnienia. Tym razem osobą uhonorowaną była Pani Profesor Zofia Włodek, wybitna polska mediewistka, długoletni wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów w Krakowie. Jej właśnie, z okazji urodzin i dla uhonorowania jej zasług, dedykowany jest szesnasty tom „Przeglądu Tomistycznego”. Owacja na stojąco i bukiet róż był wyrazem uznania dla wybitnej polskiej uczonej i wspaniałego człowieka, jakim jest profesor Zofia Włodek.

Po wzruszeniach przyszedł czas na część naukową. Zenon Kałuża wygłosił konferencję pod intrygującym tytułem „Dziecko trzech ojców? Historia pewnego średniowiecznego traktatu o spowiedzi”, o traktacie Mateusza z Krakowa (XIV/XV w.). Traktat prasko-krakowskiego uczonego uchodził przez wiele stuleci za dzieło m.in. Tomasza z Akwinu i niewykluczone jest, iż miał przez to wpływ na kształtowanie dominikańskich spowiedników. Propozycja takiego kierunku badań była jedną z konkluzji mówcy.

Nagrania ze spotkania:

Przedstawienie Laureata – o. Paweł Krupa OP:

 

Laudacja wygłoszona przez prof. Juliusza Domańskiego:

 

Przemówienie o. Prowincjała i wręczenie Medalu:

 

Wykład prof. Zenona Kałuży:

 

Zakończenie uroczystości: