Moralne niepokoje

W pierwszej połowie 2010 r. Instytut Tomistyczny zorganizował trzy spotkania o współczesnych problemach, na które zaprosił współczesnych teologów dominikańskich.

 

Testament życia – między eutanazją a uporczywą terapią
16 kwietnia 2010 r.