John Berkman, Natura uczuć i pożądania zmysłowego oraz ich znaczenie dla moralności

10 maja 2017 roku w Instytucie odbył się wykład otwarty, zatytułowany Natura uczuć i pożądania zmysłowego oraz ich znaczenie dla moralności. Wygłosił go prof. John Berkman – teolog moralista i profesor Regis College (jezuickiej szkoły działającej przy Uniwersytecie Toronto). Jest on specjalistą w zakresie etyki, w tym zwłaszcza etyki św. Tomasza z Akwinu, bioetyki, etyki medycznej oraz etyki zwierząt.

Oto nagranie wykładu:

 

Prezentację towarzyszącą wykładowi można pobrać tutaj.