Doctor Angelicus. Św. Tomasz o aniołach

Instytut Tomistyczny zorganizował sesję naukową poświęconą angelologii św. Tomasza z Akwinu. Prezentujemy nagrania z tego wydarzenia.

Sesja „Doctor angelicus. Święty Tomasz o aniołach” odbyła się w związku z obchodzonym kilka dni wcześniej świętem Akwinaty, którego Kościół wspomina w liturgii 28 stycznia.

Święty Tomasz z Akwinu przeszedł do historii pod przydomkiem »Doctor angelicus« (Doktor anielski). W ten sposób potomni wyrazili uznanie dla przenikliwości myśli teologicznej dominikańskiego mistrza, przypominającej swą głębią samych aniołów. Te tajemnicze istoty zajmują w teologii św. Tomasza dość istotne miejsce. Po pierwsze, stanowią one szczególną część stworzenia: podobnie jak człowiek posiadają one intelekt i wolę, a inaczej niż on są niecielesne i nieśmiertelne. Po drugie, opis natury i działania aniołów pomaga w lepszym poznaniu i rozumieniu cech człowieczeństwa właściwych istotom ludzkim.

W sesji wzięli udział udział duchowni i świeccy wykładowcy z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Oprócz tematów ściśle związanych z nauką św. Tomasza z Akwinu, prelegenci omówili m.in. takie zagadnienia, jak: aniołowie w Biblii i w religiach Wschodu oraz obecność angelologii – czyli nauki o aniołach – we współczesnej kulturze i odbiorze społecznym.

Prezentujemy nagrania wystąpień podczas sesji naukowej.

ks. dr Adam Kubiś (KUL)
Aniołowie w Biblii

 

o. dr Norbert Lis OP
Aniołowie w tradycjach i religiach Wschodu

 

ks. prof. Tomasz Stępień (UKSW)
Metafizyczna niematerialność aniołów – rewolucja św. Tomasza

 

o. dr Paweł Krupa OP (IT)
O aniołach w naszej wierze – kazanie wygłoszone podczas sesji

 

dr Tomasz Tiuryn (UW)
Poznanie u aniołów

 

o. dr Michał Mrozek OP (IT)
Czy aniołowie zostali stworzeni w stanie łaski?

 

o. Janusz Pyda OP (UW)
Angelologia dzisiaj w kulturze powszechnej

 

o. prof. Andrzej Potocki OP (UW)
Angelologia dzisiaj w odbiorze społecznym

 

Herbert Oleschko
Angelologia dzisiaj w literaturze przedmiotu