Mini-kurs prof. Petera Kreefta o św. Tomaszu – tylko do 1 maja!

The King’s College – chrześcijańska uczelnia mieszcząca się w Nowym Jorku – udostępnił online bezpłatny mini-kurs prof. Petera Kreefta, zatytułowany A Sample of Key Concepts from Thomas Aquinas. Kurs obejmuje trzy części, poświęcone kolejno Tomaszowemu podejściu do: 1) kwestii wiary i rozumu; 2) problemu zła w kontekście istnienia Boga; 3) natury Boga i Jego stworzenia. Do każdej z tych części dołączone są wskazówki bibliograficzne (odsyłające do podstawowych prac Petera Kreefta), wideo z wykładem oraz pytania do własnej analizy.

Peter Kreeft jest filozofem, wykładowcą na Boston College oraz King’s College. Jest autorem kilkudziesięciu książek, nie tylko ściśle filozoficznych, ale też apologetycznych (już jako dorosły przeszedł z kalwinizmu na katolicyzm). Specjalizuje się też w myśli św. Tomasza z Akwinu – m.in. jest autorem ksiązki A Summa of the Summa (Ignatius Press 1990), będącej wyborem fragmentów Tomaszowej Summy z komentarzami Kreefta.

Kurs dostępny jest tylko do 1 maja. Aby z niego skorzystać, należy wypełnić formularz, a następnie zarejestrować się na e-learningowej platformie Schoology (wszystkie potrzebne wskazówki otrzymuje się w mailu).