Komentarze polityczne św. Tomasza z Akwinu

We francuskim wydawnictwie Artège lada dzień ukaże się wybór komentarzy politycznych Akwinaty, zatytułowany Thomas d’Aquin, commentaires politiques, pod redakcją Michela Nodé-Langlois (na stronie wydawnictwa można przeczytać wstęp ogólny do książki oraz przykładowy wstęp do jednego z tekstów Akwinaty).

Przy okazji warto przypomnieć o wydanym kilkanaście lat temu anglojęzycznym wyborze pism św. Tomasza poświęconych zagadnieniom politycznym: Aquinas Political Writings, pod redakcją R.W. Dysona (Cambridge University Press 2002; fragmenty książki są też dostępne na portalu Google Books).

Polecamy też kilka wykładów na temat Tomaszowej filozofii i teologii polityki:

Zaś nasz Instytut wraz z Teologią Polityczną pracują obecnie nad polskim tłumaczeniem znakomitego opracowania myśli politycznej Akwinaty: Du politique chez Thomas d’Aquin autorstwa François Daguet (Vrin 2015), jak również Tomaszowego komentarza do Polityki Arystotelesa.