Francuska Akademia Katolicka o św. Tomaszu

Jakiś czas temu Académie Catholique de France we współpracy z wydawnictwem Parole et Silence wydała książkę Actualité de saint Thomas d’Aquin, będącą owocem międzynarodowego sympozjum o tym samym tytule, które odbyło się w styczniu 2018 roku. Jest to zapis międzynarodowego sympozjum na ten sam temat, które odbyło się w styczniu 2018 roku (więcej informacji odnośnie do tego wydarzenia oraz jego program można znaleźć na stronie Akademii).