Dwa wykłady o Awicennie

W przyszłym tygodniu w Warszawie odbędą się dwa wykłady poświęcone spuściźnie Awicenny – muzułmańskiego filozofa, który wywarł też znaczny wpływ na św. Tomasza z Akwinu.

Pierwszy z wykładów, zatytułowany Contesting Avicenna in the Early Modern World of Islam, zostanie wygłoszony przez prof. Sajjada H. Rizviego (University of Exeter) i odbędzie się w poniedziałek 1 kwietnia o godz. 18.30 w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego (sala B). Organizatorem jest Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UW.

Natomiast w środę 3 kwietnia dr Marek Prokop (Zakład Biografistyki Polonijnej PUNO) wygłosi wykład Wpływ filozofii Awicenny na metafizykę św. Tomasza z Akwinu, zorganizowany przez Naukowe Towarzystwo Tomistyczne. Spotkanie odbędzie się o godz. 18.30 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (sala 402, budynek 23, kampus na Wóycickiego 1/3).