„Dysputa o prawdzie”

Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu opublikowało drugie wydanie tłumaczenia pierwszej kwestii z Quaestiones disputatae de Veritate św. Tomasza z Akwinu, poprawione i poszerzone o nowe komentarze (pierwsze wydanie ukazało się w 1999 roku). Dwujęzyczna (polsko-łacińska) publikacja ukazała się tym razem jako piąty tom serii „Teksty-Przekłady-Komentarze”. Autorem tłumaczenia jest Aleksander Białek, zaś przekład przejrzeli o. Mieczysław Krąpiec i ks. Andrzej Maryniarczyk. Więcej informacji na stronie Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu.

Międzynarodowy Kongres „Intelligence and Will in Thomas Aquinas”

Zapraszamy na Międzynarodowy Kongres „Intelligence and Will in Thomas Aquinas”, który odbędzie się w dniach 26-27 kwietnia 2018 r. w Pampelunie (Hiszpania). Głównymi organizatorami Kongresu są Universidad de Navarra oraz Fundación Tomás de Aquino. Instytut Tomistyczny jest partnerem tej konferencji, wraz z m.in. Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale, Society for Medieval and Renaissance Philosophy i Thomas Aquinas International Society. Wśród prelegentów będą m.in. Michael Sherwin (Université de Fribourg), Henk J.M. Schoot (Thomas Instituut te Utrecht, Tilburg University),

Konferencja The Medieval Pursuit of Wisdom

W dniach 2-6 września 2018 odbędzie się konferencja „Altiora te ne quaesieri s (Sir. 3,22). The Medieval Pursuit of Wisdom”, organizowana przez Internationale Gesellschaft für Theologische Mediävistik, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego. Poświęcona będzie średniowiecznym sposobom dążenia do intelektualnej i moralnej doskonałości, zarówno z filozoficznego, jak i teologicznego punktu widzenia. Konferencja odbędzie się w benedyktyńskim opactwie w Tyńcu. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca. Więcej informacji na stronie konferencji: http://igtm2018.uw.edu.pl/

Międzynarodowa konferencja Towards a Biblical Thomism

Serdecznie zapraszamy na międzynarodową konferencję Towards a Biblical Thomism: Aquinas and the Renewal of Biblical Theology, współorganizowaną przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Instytut Tomistyczny, która odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia 2017 r. w Toruniu. To już kolejna z toruńskich konferencji poświęconych „tomizmowi biblijnemu” i aktualności Tomaszowej egzegezy biblijnej w świetle współczesnej biblistyki (poprzednia odbyła się w 2015 r.). Tegoroczna edycja podejmie ponadto kwestię recepcji dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej Biblia i moralność, umiejscawiając go w kontekście biblijnych komentarzy św. Tomasza.

Konferencja o egzegezie biblijnej św. Tomasza

W dniach 20-22 kwietnia 2015 r. w Toruniu odbędzie się konferencja naukowa pod tytułem: „Ku tomizmowi biblijnemu. Egzegeza biblijna św. Tomasza z Akwinu i jej współczesne znaczenie”. Organizatorem konferencji jest Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Konferencja wpisuje się w realizowany na tym wydziale międzynarodowy grant badawczy Narodowego Centrum Nauki „Biblia i metafizyka. Hermeneutyka średniowiecznych komentarzy Tomasza z Akwinu do Corpus Paulinum” (2012-2015). Instytut Tomistyczny jest partnerem konferencji. Szczegółowy program konferencji można znaleźć na poniższym plakacie oraz w folderze informacyjnym (kliknij, aby powiększyć). Plakat: Folder informacyjny: