Wykłady Otwarte IT: Słowo przyjęło ciało za pośrednictwem duszy

W czwartek 11 kwietnia o godz. 19.00 odbędzie się kolejny Wykład Otwarty Instytutu Tomistycznego. Wygłosi go Krzysztof Ośko OP, a zatytułowany on będzie „Słowo przyjęło ciało za pośrednictwem duszy”. Zapomniany element Tomaszowej nauki o Wcieleniu. Krzysztof Ośko OP jest teologiem i członkiem Instytutu Tomistycznego. Magisterium oraz licencjat kanoniczny z teologii uzyskał na Uniwersytecie Fryburskim (Szwajcaria). Prowadzi zajęcia z teologii dogmatycznej w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów. Obecnie pracuje nad doktoratem z filozofii, poświęconym m.in. dowodom na istnienie Boga. Wykłady Otwarte

Wykłady Otwarte IT: Spory o Wcielenie w pierwszym tysiącleciu

Serdecznie zapraszamy na kolejny Wykład Otwarty Instytutu Tomistycznego, który odbędzie się już za tydzień, w czwartek 7 marca o godz. 19.00. Najbliższy wykład zatytułowany będzie Wcielenie i jego konsekwencje. Spory doktrynalne pierwszego tysiąclecia, zaś wygłosi go o. dr Damian Mrugalski OP. Dr Damian Mrugalski OP jest teologiem i filozofem, specjalistą w zakresie patrystyki. Obecnie wykłada teologię w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów w Krakowie; prowadzi również zajęcia m.in. na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, w Dominikańskim Studium Filozofii i Teologii w

Wykłady Otwarte IT: Wykład Mateusza Przanowskiego OP

W czwartek 14 lutego o godz. 19.00 serdecznie zapraszamy na kolejny Wykład Otwarty Instytutu Tomistycznego, który wygłosi o. dr Mateusz Przanowski OP i który zatytułowany będzie Akwinata o motywie Wcielenia. Mateusz Przanowski OP jest teologiem dogmatykiem, dyrektorem Instytutu Tomistycznego i wykładowcą Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie. Specjalizuje się w myśli św. Tomasza z Akwinu oraz w trynitologii. Jest autorem m.in. takich publikacji, jak Uniżony Bóg w myśl św. Tomasza z Akwinu (Toruń 2018), Krótkie wprowadzenie do współczesnego teizmu

Nagranie wykładu ks. Grzegorza Strzelczyka

Na stronie tegorocznej serii Wykładów Otwartych Instytutu Tomistycznego jest już dostępne nagranie wykładu ks. Grzegorza Strzelczyka, „Czy istnieje alternatywa dla klasycznego opisu jedności Chrystusa? Historia wybranych porażek”. Serdecznie zapraszamy do odsłuchania! Wykład poświęcony był współczesnym próbom ujęcia na nowo prawdy o współistnieniu dwóch natur w Chrystusie. Jak bowiem zauważył ks. Strzelczyk, część teologów krytykuje sposób, w jaki zagadnienie to zostało przedstawione na Soborze w Chalcedonie, uznając go za niezrozumiały dla dzisiejszego człowieka. Zdaniem ks. Strzelczyka, można wyróżnić trzy główne grupy

Wykłady Otwarte IT: prelekcja ks. Grzegorza Strzelczyka

Serdecznie zapraszamy na kolejny Wykład Otwarty Instytutu Tomistycznego, który odbędzie się w czwartek 10 stycznia o godz. 19.00. Wygłosi go ks. dr Grzegorz Strzelczyk, a zatytułowany on będzie: Czy istnieje alternatywa dla klasycznego opisu jedności Chrystusa? Historia wybranych porażek. Ks. dr Grzegorz Strzelczyk to teolog, adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Katedra Teologii Dogmatycznej i Duchowości). Jest także dyrektorem Ośrodka Formacji Diakonów Stałych Archidiecezji Katowickiej; pełnił również funkcję sekretarza II Synodu Archidiecezji Katolickiej. Specjalizuje się w chrystologii, historii

„Uniżony Bóg w myśli św. Tomasza z Akwinu”

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ukazała się właśnie książka dyrektora naszego Instytutu, Mateusza Przanowskiego, zatytułowana Uniżony Bóg w myśli św. Tomasza z Akwinu (na stronie Wydawnictwa dostępny jest m.in. spis treści). Poświęcona jest ona wątkowi, który rzadko dostrzegany jest w dziełach Akwinaty, mianowicie zagadnieniu uniżenia (kenozy) Boga. Choć temat ten kojarzy się głównie ze współczesną, a nie klasyczną myślą teologiczną, to okazuje się, że był on też poruszany przez św. Tomasza – który jednak rozumiał go zupełnie odmiennie

Wykłady Otwarte IT: Michał Wilk o „Hymnie o kenozie”

Serdecznie zapraszamy na kolejny Wykład Otwarty Instytutu Tomistycznego z serii poświęconej zagadnieniu Wcielenia. Najbliższe spotkanie odbędzie się  w środę 12 grudnia (nie jak zwykle w czwartek!) i dotyczyć będzie Hymnu o kenozie z Pawłowego Listu do Filipian, zaś poprowadzi je p. Michał Wilk. Michał Wilk to znakomity biblista, twórca portalu Orygenes+ — jednego z najlepszych i najbardziej nowoczesnych polskich portali poświęconych Pismu Świętemu; niedawno założył też otwartą platformę e-learningową Orygenes+ University. Wykładowca biblistyki, greki oraz hebrajskiego w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu

Nagranie wykładu „Chrystus jako nowy Adam”

Jest już dostępne nagranie ostatniego Wykładu Otwartego Instytutu Tomistycznego, Chrystus jako nowy Adam (por. 1 Kor 15,45). Antropologiczne konsekwencje Wcielenia, który 8 listopada wygłosił o. dr Maciej Roszkowski OP. Wykład poświęcony był zagadnieniu tego, czy Wcielenie i Męka Chrystusa po prostu przywróciły człowieka do jego pierwotnej godności i natury, czy też wyniosły go na zupełnie nowy, niedostępny nigdy wcześniej poziom. Dwa różne podejścia do tej kwestii zostały przedstawione na przykładzie myśli św. Tomasza z Akwinu oraz dziewiętnastowiecznego teologa, Matthiasa Josepha

Wykłady Otwarte IT: Chrystus jako Nowy Adam

W czwartek 8 listopada o godz. 19.00 zapraszamy serdecznie na kolejny Wykład Otwarty Instytutu Tomistycznego. Tym razem prelegentem będzie o. dr Maciej Roszkowski OP, który wygłosi wykład Chrystus jako Nowy Adam (por. 1 Kor 15,45). Antropologiczne konsekwencje Wcielenia. To drugie spotkanie z tegorocznej serii wykładów, poświęconej zagadnieniu Wcielenia (więcej informacji na jej temat oraz nagranie poprzedniego wykładu można znaleźć tutaj). O. dr Maciej Roszkowski OP jest obecnie regensem Polskiej Prowincji Dominikanów oraz wicedyrektorem Instytutu Tomistycznego. Wykłada także teologię w Kolegium

Biblioteka IT znów otwarta

Serdecznie zapraszamy do Biblioteki naszego Instytutu, która po wakacjach ponownie otwiera swoje podwoje. W tym roku nieco zmieniają się godziny, w jakich będzie można korzystać z lektorium. Zapraszamy zatem w poniedziałki od 9.00 do 13.00 oraz w środy i czwartki od 14.00 do 19.00. Katalog Biblioteki można przeglądać online: http://biblio.dominikanie.pl/ (przy wyszukiwaniu publikacji należy wybrać Bibliotekę Instytutu Tomistycznego w pasku wyszukiwania). Biblioteka znajduje się na II piętrze klasztoru oo. Dominikanów (ul. Dominikańska 2, Warszawa), wejście przez furtę.