„Aquinas’s Summa Theologiae: A Critical Guide”

W wydawnictwie Cambridge University Press ukazała się niedawno książka Aquinas’s Summa Theologiae: A Critical Guide, pod redakcją Jeffreya Hause. Jest to zbiór artykułów poświęconych poszczególnym zagadnieniom poruszanym w Summie teologii, takim jak istota Boga, Trójca Święta, chrystologia, zło, dusza, rozum praktyczny i rozum naturalny, prawo naturalne, a także recepcja Summy do końca XX wieku.

Wśród autorów są tak znani tomiści i filozofowie, jak Stephen L. Brock (Pontificia Università della Santa Croce), Brian Davies OP (Fordham University; w 2015 roku wygłosił wykład Aquinas On What God Is Not, poruszający mniej więcej ten sam temat, co omawiany przezeń w tej książce), Thomas M. Osborne, Jr (University of St. Thomas, Houston) czy Jean Porter (University of Notre Dame; w internecie można wysłuchać m.in. jej wykładu na temat sprawiedliwości u św. Tomasza czy tomistycznego podejścia do wspólnego dobra).

Fragmenty książki oraz pełen spis treści można znaleźć na Google Books.

Książka ukazała się w serii Cambridge Critical Guides, w której publikowane są zbiorowe opracowania poświęcone najważniejszym dziełom filozoficznym (jeśli chodzi o prace Akwinaty, to w serii tej w 2015 roku ukazała się książka poświęcona Kwestiom dyskutowanym o złu).