Akwinaty teologia Eucharystii

Wydawnictwo Catholic University of America Press opublikowało właśnie kolejną książkę poświęconą myśli św. Tomasza z Akwinu. Tym razem jest to pozycja A Gift of Presence: The Theology and Poetry of the Eucharist in Thomas Aquinas, autorstwa Jana-Heinera Tücka — teologa dogmatyka, wicedziekana Wydziału Teologii Uniwersytetu Wiedeńskiego. To angielskie tłumaczenie książki Gabe der Gegenwart: Theologie und Dichtung der Eucharistie bei Thomas von Aquin (Herder 2014), poświęconej ogólnie Tomaszowej teologii sakramentów oraz — już bardziej konkretnie — jego poezji eucharystycznej i teologii Eucharystii (fragmenty niemieckiego oryginału oraz spis treści można znaleźć na portalu Google Books). Już w najbliższych dniach książka będzie dostępna na portalu Amazon.

Przy okazji polecamy playlistę przygotowaną przez projekt Aquinas, w której prof. Benoît-Dominique de La Soujeole omawia poświęconą sakramentom część Summy teologii, a także tłumaczenie fragmentów traktatu o Eucharystii z trzeciej części Summy, opublikowanych na stronie Szkoła Teologii.