Instytut Tomistyczny został założony przez Polską Prowincję Zakonu Kaznodziejskiego w 1958 r. z inicjatywy kard. Stefana Wyszyńskiego. Pierwotnie jego działalność skupiała się na zbieraniu i porządkowaniu informacji na temat badań teologicznych na Zachodzie, co miało umożliwić polskim badaczom, żyjącym „za żelazną kurtyną”, kontakt z tym, co działo się w naukach teologicznych na świecie. Z czasem Instytut rozwinął własne projekty naukowe i wydawnicze, stając się głównym ośrodkiem badawczym polskich dominikanów.

Obecnie Instytut prowadzi szereg prac badawczych, edytorskich i translatorskich związanych ze studiami nad historią teologii, w tym zwłaszcza nad spuścizną św. Tomasza z Akwinu oraz teologią średniowieczną. Angażuje się także w działalność edukacyjną i popularyzatorską. [Więcej o historii IT tutaj]