Wykłady online

Ogólne wprowadzenie do myśli św. Tomasza

Alarcón Enrique, Dlaczego warto słuchać św. Tomasza z Akwinu, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, 06.2012 (mp3 do pobrania)

McGinn Bernard, The Making of Thomas Aquinas’s „Summa Theologiae”, Lumen Christi Institute, 23.05.2012 (Vimeo na stronie instytucji)

Traktat o Bogu

Davies Brian, Aquinas on What God Is Not, Royal Institute of Philosophy, 06.02.2015 (YouTube)

Traktat o Trójcy Świętej

Emery Gilles, Monoteizm trynitarny, Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów, 07.03.2015 (strona instytucji)

Gołaski Wojciech, Święta Trójca wg św. Tomasza, Dominikańska Szkoła Wiary w Białymstoku, 9.12.2017 (strona instytucji, należy zejść na dół strony)

Paluch Michał OP, Relacyjna koncepcja Osoby Boskiej u św. Tomasza z Akwinu, Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów/PWTW Bobolanum, 25.03.2011 (strona instytucji)

Przanowski Mateusz OP, Współczesna krytyka trynitologii Akwinaty, Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów/PWTW Bobolanum, 25.03.2011 (strona instytucji)

Mariologia

White Thomas Joseph OP, The Virgin Mary as Model of the Church: from Vatican II to Thomas Aquinas, Lumen Christi Institute, 27.02.2013 (Vimeo na stronie instytucji)

Traktat o człowieku

Kupczak Jarosław OP, Ani anioł, ani zwierz. Tomasz z Akwinu o człowieku, Dominikańska Szkoła Wiary w Białymstoku, 30.09.2017 (strona instytucji, należy zejść na dół strony)

Salij Jacek OP, Doskonałość i stan doskonałości w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, Instytut Tomistyczny, 30.01.2016 (YouTube)

Traktat o aniołach

Kreeft Peter, Aquinas and the Angels, 04.1999 (strona osobista)

Mrozek Michał, Czy aniołowie zostali stworzeni w stanie łaski, Instytut Tomistyczny, 30.01.2016 (YouTube)

Stępień Tomasz, ks., Metafizyczna niematerialność aniołów – rewolucja św. Tomasza, Instytut Tomistyczny, 30.01.2016 (YouTube)

Tiuryn Tomasz, Poznanie u aniołów, Instytut Tomistyczny, 30.01.2016 (YouTube)

Teologia moralna ogólnie

Giertych Wojciech, The Moral Theology of Aquinas: Is It For Individuals?, Lumen Christi Institute, 8.02.2018 (YouTube i podcast na stronie instytucji)

Flannery Kevin, The Capacious Mind of St. Thomas, Lumen Christi Institute, 29.01.2013 (Vimeo na stronie instytucji)

Traktat o uczuciach

Conrad Richard OP, Aquinas on the Natural Complexity of Human Emotions, Aquinas Institute (Blackfriars Hall)/Thomistic Institute, 16.05.2018 (SoundCloud)

Lombardo Nicholas, Emotion adn Virtue in Thomas Aquinas, Lumen Christi Institute, 2.03.2012 (Vimeo na stronie instytucji)

Traktat o wadach i grzechach

Di Noia Augustine, Aquinas on Original Sin: The Promise of an Interdisciplinary Approach, Thomistic Institute, 1-2.04.2016 (YouTube)

Frey Jennifer, Aquinas on Sin, Suffering and Evil, Thomistic Institute/University of Maryland, 24.04.2018 (SoundCloud)

Traktat o sprawiedliwości

Porter Jane, Justice and St. Thomas Aquinas, Notre Dame Center for Ethics and Culture, 8-10.11.2012 (YouTube)

Traktat o urzędach i stanach w społeczności Kościoła

Fisher Anthony OP, St. Thomas Aquinas and Vocations, Dominican Friars Australiasia/University of Notre Dame Australia, 4.02.2017 (podcast)

Problem zła

Davies Brian/Turner Denys/Kremer Michael, Aquinas on God and Evil, Lumen Christi Institute, 11.04.2012 (Vimeo na stronie instytucji)

Pismo Święte

Kotecki Dariusz, Chrystologia Listu do Efezjan w świetle Komentarza św. Tomasza z Akwinu do Listu do Efezjan, Pracownia Tomizmu Biblijnego (Wydział Teologiczny UMK), 22.03.2018 (SoundCloud)

Schenker Adrian OP, Text History of the Old Testament and Saint Thomas: Is there an Illuminating Contact? (wykład tłumaczony na język polski), Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów, 7.03.2017 (strona instytucji)

Teologia naturalna

Turner Denys, Faith, Reason and the Eucharist, Lumen Christi Institute, 14.05.2008 (Vimeo)

Dowody na istnienie Boga

Brock Stephen L., Aquinas’ Third Way of Proving a God: Logic or Love?, Lumen Christi Institute, 5.02.2015 (YouTube na stronie instytucji)

Eschatologia

Levering Matthew, The Restoration of Israel and the Intermediate State: N. T. Wright and Thomas Aquinas, Aquinas Institute of Theology (St. Louis), 31.01.2010 (YouTube) 

Filozofia św. Tomasza

Kreeft Peter, Thomistic Personalism – A Marriage Made in Heaven, Hell, or Harvard, University of St. Thomas (Houston), 27.01.2011 (YouTube)

Paluch Michał/Koszkało Martyna, Tomasz z Akwinu i Jan Duns Szkot – dwugłos o przygodności, wolności i indywidualności, Wydział Filozofii KUL, 5.04.2017 (YouTube)

White Thomas Joseph OP, The Careful Rationality of Monotheism: Thomas Aquinas on Analogical Knowledge of God, Lumen Christi Institute, 26.02.2013 (Vimeo na stronie instytucji)

Historia tomizmu

Roy Louis OP, Thomas Aquinas after Vatican II, Aquinas Institute of Theology, 28.01.2018 (YouTube)

White Thomas Joseph OP, Thomism after Vatican II, Thomistic Institute/Dominican House of Studies, 13.07.2013 (YouTube)

Inne

Meredith Stephen, Thomas Aquinas, Scientist: How Might He Approach 21st Century Biotechnology?, Lumen Christi Institute, 12.11.2008 (Vimeo na stronie instytucji)

Murray Paul, Aquinas: Poet and Contemplative, Lumen Christi Institute, 28.01.2016 (Vimeo na stronie instytucji)

Murray Paul, Thomas Aquinas: Talking to God, Thomistic Institute, 1-5.07.2013 (YouTube)