Wykłady online

Ogólne wprowadzenie do myśli i życia św. Tomasza

Alarcón Enrique, Dlaczego warto słuchać św. Tomasza z Akwinu, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, 06.2012 (mp3 do pobrania)

Harris John OP, A Brief Introduction to St. Thomas Aquinas and the Summa, Thomistic Institute, 04.2018 (SoundCloud)

McGinn Bernard, The Making of Thomas Aquinas’s „Summa Theologiae”, Lumen Christi Institute, 23.05.2012 (Vimeo na stronie instytucji)

Nicolas Marie-Joseph OP, Doctrine spirituelle: le Théocentrisme, brak danych o miejscu i czasie wykładu (SoundCloud)

Nicolas Marie-Joseph OP, Doctrine spirituelle: le Théocentrisme II + La nature et la grâce, brak danych o miejscu i czasie wykładu (SoundCloud)

Nicolas Marie-Joseph OP, Portrait de saint Thomas d’Aquin, brak danych o miejscu i czasie wykładu (SoundCloud)

Paluch Michał OP, Co święty Tomasz z Akwinu ma nam do powiedzenia dzisiaj? – cz. 1 oraz cz. 2, Dominikańska Szkoła Wiary (Wrocław), 19.11.2016 (mp3 do pobrania)

Paluch Michał OP, Tomasz z Akwinu – zagrożenie dla teologii czy szansa?, Katedra Teologii Klubu Jagiellońskiego, 25.02.2013 (YouTube)

Torrell Jean-Pierre, Le portrait de saint Thomas d’Aquin, klasztor sióstr dominikanek w Estavayer-Le-Lac, 14.02.1993 (SoundCloud)

St. Thomas Aquinas, rozmowa Melvyna Bragga z Martinem Palmerem, Johnem Haldane i Annabelle Brett, audycja z serii„In Our Time: Philosophy”, BBC Radio 4, 17.09.2009 (SoundCloud)

Vicaire Marie-Humbert, L’homme quefut saint Thomas, Fribourg, 22.11.1973 (SoundCloud)

White Thomas Joseph OP, The Life and Sanctity of Thomas Aquinas, Thomistic Institute, 12.2017 (SoundCloud)

Traktat o Bogu

Carl Brian, Knowing God as He Who Is, Newburgh Summer Philosophy Workshop „Aquinas on Divine Attributes”, Thomistic Institute/Mount Saint Mary College/Notre Dame University, 14.06.2018 (SoundCloud)

Davies Brian, Aquinas on What God Is Not, Royal Institute of Philosophy, 06.02.2015 (YouTube)

Gorman Michael, Divine Unity And Simplicity, Newburgh Summer Philosophy Workshop „Aquinas on Divine Attributes”, Thomistic Institute/Mount Saint Mary College/Notre Dame University, 15.06.2018 (SoundCloud)

Hochschild Joshua, Divine Naming And Analogy, Newburgh Summer Philosophy Workshop „Aquinas on Divine Attributes”, Thomistic Institute/Mount Saint Mary College/Notre Dame University, 15.06.2018 (SoundCloud)

Przanowski Mateusz OP, Tylko sprawiedliwość i miłosierdzie?, Wydział Teologiczny UMK / Fundacja Pro Futuro Theologiae, 24.01.2018 (SoundCloud)

Snyder Raymund OP, The Preambles of Faith, Newburgh Summer Philosophy Workshop „Aquinas on Divine Attributes”, Thomistic Institute/Mount Saint Mary College/Notre Dame University, 14.06.2018 (SoundCloud)

Traktat o Trójcy Świętej

Emery Gilles, Monoteizm trynitarny, Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów, 07.03.2015 (strona instytucji)

Gołaski Wojciech, Święta Trójca wg św. Tomasza, Dominikańska Szkoła Wiary w Białymstoku, 9.12.2017 (strona instytucji, należy zejść na dół strony)

Paluch Michał OP, Relacyjna koncepcja Osoby Boskiej u św. Tomasza z Akwinu, Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów/PWTW Bobolanum, 25.03.2011 (strona instytucji)

Przanowski Mateusz OP, Współczesna krytyka trynitologii Akwinaty, Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów/PWTW Bobolanum, 25.03.2011 (strona instytucji)

Chrystologia

Gaine Simon OP, Does Christology still have a place for Christ’s infused knowledge?, Thomistic Insitute, 3.10.2015 (SoundCloud)

Moreland Anna Bonta, The Christological Shape Of Aquinas On The Attributes Of God, Newburgh Summer Philosophy Workshop „Aquinas on Divine Attributes”, Thomistic Institute/Mount Saint Mary College/Notre Dame University, 16.06.2018 (SoundCloud)

Nicolas Marie-Joseph OP, Le rôle du Christ, „par le Christ”, brak danych o miejscu i czasie wykładu (SoundCloud)

Wawrykow Joseph P., Christ’s Earthly Perfection in the Theology of St. Thomas Aquinas, Pontifical Faculty of Immaculate Conception/Thomistic Institute, 29.01.2015 (SoundCloud)

White Thomas Joseph OP, Aquinas on Incarnation – cz. 1 i cz. 2; Thomistic Institute, 14.11.2015 (SoundCloud)

White Thomas Joseph OP, Understanding the Christian Understanding of Redemption, Thomistic Institute, 1.11.2016 (SoundCloud)

White Thomas Joseph OP, Why Did God Become Man?: Aquinas on the Logic of the Incarnation, Thomistic Institute/Rutgers Center for the Philosophy of Religion, 20.04.2017 (SoundCloud)

Pneumatologia

d’Amécourt Joseph OP, Thomas Aquinas & the Gifts of the Holy Spirit, Thomistic Institute, 29-30.09.2017 (SoundCloud)

Wawrykow Joseph, Aquinas on the Holy Spirit & the Eucharist as Sacrament & Sacrifice, Thomistic Institute, 29-30.09.2017 (SoundCloud)

White Thomas Joseph OP, Part 1: I Believe in Holy Spirit, Thomistic Institute, 9-12.02.2017 (SoundCloud)

White Thomas Joseph OP, Part 2: Aquinas on the Mission of the Holy Spirit, Thomistic Institute, 9-12.02.2017 (SoundCloud)

White Thomas Joseph OP, Part 3: Aquinas on the Holy Spirit in the Life of Jesus, Thomistic Institute, 9-12.02.2017 (SoundCloud)

White Thomas Joseph OP, Part 4: The Holy Spirit in the Church and the Eucharist, Thomistic Institute, 9-12.02.2017 (SoundCloud)

Mariologia

White Thomas Joseph OP, The Virgin Mary as Model of the Church: from Vatican II to Thomas Aquinas, Lumen Christi Institute, 27.02.2013 (Vimeo na stronie instytucji)

Soteriologia

Van Nieuwenhove Rik, Why Did God Die? Salvation According to Thomas Aquinas, Thomistic Institute, 21.02.2018 (SoundCloud)

Traktat o człowieku

Kupczak Jarosław OP, Ani anioł, ani zwierz. Tomasz z Akwinu o człowieku, Dominikańska Szkoła Wiary w Białymstoku, 30.09.2017 (strona instytucji, należy zejść na dół strony)

O’Callaghan John, The Paragon of Animals, How Like an Angel? The concept of Imago Dei in Augustine and Aquinas, Lumen Christi Institute/University of Notre Dame, 10.10.2009 (Vimeo)

Petri Thomas OP, Aquinas and the Theology of the Body, St. Vincent Ferrer Parish, 25.01.2011 (Vimeo)

Przanowski Mateusz OP, Czy św. Tomasz z Akwinu głosił niebiblijną koncepcję duszy?, LVII Tydzień Filozoficzny, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 10.03.2015 (YouTube)

Salij Jacek OP, Doskonałość i stan doskonałości w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, Instytut Tomistyczny, 30.01.2016 (YouTube)

Traktat o aniołach

Doolan Gregory, What can Philosophy Tell us About Angels?, Thomistic Institute, 11.11.2017 (SoundCloud)

Kreeft Peter, Aquinas and the Angels, 04.1999 (strona osobista)

Mrozek Michał, Czy aniołowie zostali stworzeni w stanie łaski, Instytut Tomistyczny, 30.01.2016 (YouTube)

Stępień Tomasz, ks., Metafizyczna niematerialność aniołów – rewolucja św. Tomasza, Instytut Tomistyczny, 30.01.2016 (YouTube)

Tiuryn Tomasz, Poznanie u aniołów, Instytut Tomistyczny, 30.01.2016 (YouTube)

Traktat o Eucharystii

Huetter Reinhard, Aquinas’s Foundation for a Spiritual Life Centered in the Eucharist, Thomistic Institute, 10.2017 (SoundCloud)

Huetter Reinhard, Divine Faith: Aquinas’s Key to Eucharistic Realism, Thomistic Institute, 10.2017 (SoundCloud)

Huetter Reinhard, The Presence of Christ – Aquinas on Eucharistic Transubstantiation, Thomistic Institute, 10.2017 (SoundCloud)

Legge Dominic OP, Charity & Communion in the Mystical Body, Thomistic Institute, 10.2017 (SoundCloud)

Legge Dominic OP, Entering into Christ’s Passion: the Mass as a Sacrifice , Thomistic Institute, 10.2017 (SoundCloud)

Smith Innocent OP, Aquinas on the Rites of the Mass cz. 1 i cz. 2, Thomistic Institute, 3 i 13.12.2016 (SoundCloud)

White Thomas Joseph OP, Aquinas on the Mass, Thomistic Institute, 2016, (SoundCloud)

White Thomas Joseph OP, Transubstantiation and the Sacrifice of the Mass – cz. 1 i cz. 2, Thomistic Institute, 15.10.2016 (SoundClound)

Sakramentologia

Thompson Augustine OP, Baptismal Theology and Practice in the Age of St. Thomas Aquinas, Dominican School of Philosophy and Theology, 28.02.2013 (Livestream)

White Thomas Joseph OP, The Sacraments in General 1: Definition and Necessity, Thomistic Institue, 09.2017 (SoundCloud)

White Thomas Joseph  OP, The Sacraments in General 2: Grace of the Sacraments, Thomistic Institute, 09.2017 (SoundCloud)

White Thomas Joseph OP, The Sacraments in General 3: Character and Institution/Causation, Thomistic Institue, 09.2017 (SoundCloud)

White Thomas Joseph OP, The Sacraments in General 4: The Number & Order of the Sacraments, Thomistic Institue, 09.2017 (SoundCloud)

Eschatologia

White Thomas Joseph OP, Predestination, Aquinas Center/Thomistic Institute, 26.01.2016 (SoundCloud)

Levering Matthew, The Restoration of Israel and the Intermediate State: N. T. Wright and Thomas Aquinas, Aquinas Institute of Theology (St. Louis), 31.01.2010 (YouTube) 

Teologia moralna

Alarcón Enrique, Aquinas’ Harmonization of Evangelical Morality and Philosophical Ethics, Międzynarodowa Konferencja „Towards a Biblical Thomism: Aquinas and the Renewal of Biblical Theology”, Wydział Teologiczny UMK, 24.04.2017 (YouTube)

Farina Marianne CSC, Guides for the Perplexed: Aquinas and al-Ghazali on the Moral Life, Dominican School of Philosophy and Theology, 14.03.2017 (Livestream)

Feser Edward, Protecting and Taking Human Life, Thomistic Institute, Aquinas on Politics Workshop, 4.06.2016 (SoundCloud)

Giertych Wojciech OP, Dlaczego św. Tomasz z Akwinu mało pisał o sumieniu?, Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów, 7.03.2012 (YouTube)

Giertych Wojciech OP, The Moral Theology of Aquinas: Is It For Individuals?, Lumen Christi Institute, 8.02.2018 (YouTube i podcast na stronie instytucji)

Flannery Kevin, The Capacious Mind of St. Thomas, Lumen Christi Institute, 29.01.2013 (Vimeo na stronie instytucji)

Petri Thomas OP, Freedom for Excellence: Virtue & Moral Character According to Aquinas – cz. 1 i cz. 2, Thomistic Institute/The Catholic Center at New York University, 18.02.2017 (SoundCloud)

Stump Eleonore, The Non-Aristotelian Character of Thomistic Ethics, Thomistic Institute, 9-12.02.2017 (SoundCloud)

Zamboni Stefano SCJ, Natural Law, Divine Law and Revealed Moral. Continuity and Tentions, Międzynarodowa Konferencja „Towards a Biblical Thomism: Aquinas and the Renewal of Biblical Theology”, Wydział Teologiczny UMK, 24.04.2017 (YouTube

Traktat o uczuciach

Conrad Richard OP, Aquinas on the Natural Complexity of Human Emotions, Aquinas Institute (Blackfriars Hall)/Thomistic Institute, 16.05.2018 (SoundCloud)

Fritz Cates Diana, Hatred in the Light of Love: A Thomistic Analysis, Dominican School of Philosophy and Theology, 13.03.2014 (Livestream)

Lombardo Nicholas, Emotion adn Virtue in Thomas Aquinas, Lumen Christi Institute, 2.03.2012 (Vimeo na stronie instytucji)

Traktat o cnotach

Knobel Angela, Goodness without God? Aquinas and the Problem of Pagan Virtue, Thomistic Institute, 16.02.2017 (SoundCloud)

Petri Thomas OP, Saint Thomas Aquinas on Charity and Creative Mercy, National Shrine of the Immaculate Conception, 24.02.2016 (YouTube)

Sherwin Michael OP, The City of God: Collective Charity in the Church and in Heaven, Thomistic Institute, Aquinas on Politics Workshop, 2-5.06.2016 (SoundClound)

Vogler Candace, Turning to Aquinas on Virtue, Aquinas on Metaphysics and Morals Symposium, Thomistic Institute, 18.04.2015 (SoundCloud)

Traktat o wadach i grzechach

Di Noia Augustine, Aquinas on Original Sin: The Promise of an Interdisciplinary Approach, Thomistic Institute, 1-2.04.2016 (YouTube)

Frey Jennifer, Aquinas on Sin, Suffering and Evil, Thomistic Institute/University of Maryland, 24.04.2018 (SoundCloud)

Traktat o sprawiedliwości

Legge Dominic OP, Justice and Human Law, Thomistic Institute, Aquinas on Politics Workshop, 3.06.2016 (SoundClound)

Porter Jane, Justice and St. Thomas Aquinas, Notre Dame Center for Ethics and Culture, 8-10.11.2012 (YouTube)

Prawo naturalne, moralne i stanowione

Knobel Angela, Human Rights, Thomistic Institute, Aquinas on Politics Workshop, 3.06.2016 (SoundCloud)

Legge Dominic OP, Do Thomists Have Rights? Does Anyone?, Thomistic Institute/University of Notre Dame, 1.04.2017 (SoundCloud)

Long Steven, St. Thomas Aquinas on the Natural Moral Law, Thomas Aquinas College, 9.03.2018 (SoundCloud)

White Thomas Joseph OP, Life, Liberty, and the Pursuit of Happiness: A Thirteenth-Century Take on Natural Rights, Thomistic Institute, 29.03.2016 (YouTube)

Traktat o urzędach i stanach w społeczności Kościoła

Fisher Anthony OP, St. Thomas Aquinas and Vocations, Dominican Friars Australiasia/University of Notre Dame Australia, 4.02.2017 (podcast)

Problem zła

Davies Brian/Turner Denys/Kremer Michael, Aquinas on God and Evil, Lumen Christi Institute, 11.04.2012 (Vimeo na stronie instytucji)

Frost Gloria, The Goodness of God and the Evil in Our World: Aquinas on the Problem of Evil, Thomistic Institute, 04.2017 (SoundCloud)

Pismo Święte

Alarcón Enrique, Albert the Great and the exegesis of the Beatitudines in Thomas Aquinas, Międzynarodowa Konferencja „The Biblical Exegesis of Thomas Aquinas and Its Contemporary Relevance”, Wydział Teologiczny UMK, 21.04.2015 (platforma UMK TV)

Bellamah Timothy F. OP, The Interpretation of a Contemplative. Thomas’ Commentary Super Iohannem, Międzynarodowa Konferencja „The Biblical Exegesis of Thomas Aquinas and Its Contemporary Relevance”, Wydział Teologiczny UMK, 20.04.2015 (platforma UMK TV)

Cuddy Cajetan OP, The Bible and Morality: Aquinas on the Natural Law, Międzynarodowa Konferencja „Towards a Biblical Thomism: Aquinas and the Renewal of Biblical Theology”, Wydział Teologiczny UMK, 24.04.2017 (YouTube)

Hanusek Marian OP, Les défis et les devoirs des supérieurs de l’Eglise dans le Commentaire de la Première Epître à Timothée, Międzynarodowa Konferencja „Towards a Biblical Thomism: Aquinas and the Renewal of Biblical Theology”, Wydział Teologiczny UMK, 26.04.2017 (YouTube)

Kotecki Dariusz, Chrystologia Listu do Efezjan w świetle Komentarza św. Tomasza z Akwinu do Listu do Efezjan, Pracownia Tomizmu Biblijnego (Wydział Teologiczny UMK), 22.03.2018 (SoundCloud)

Kręcidło Janusz, Aquinas’s exegetical mastery in Super Evangelium S. Ioannis Lectura. A case study of John 21, Międzynarodowa Konferencja „Towards a Biblical Thomism: Aquinas and the Renewal of Biblical Theology”, Wydział Teologiczny UMK, 25.04.2017 (YouTube)

Kromholtz Bryan OP, St. Thomas’s Reading of the Book of Job’s Eschatology, Thomistic Institute/Pontifical Faculty of the Immaculate Conception, 24.01.2017 (SoundCloud)

Krupa Paweł OP, The four meanings of the Bible: a classical tool in the hands of St. Thomas Aquinas, Międzynarodowa Konferencja „Towards a Biblical Thomism: Aquinas and the Renewal of Biblical Theology”, Wydział Teologiczny UMK, 26.04.2017 (YouTube)

Levering Matthew, The Context of Christ’s Resurrection: The Old Testament in Aquinas’s Commentary on John 20-21, Międzynarodowa Konferencja „Towards a Biblical Thomism: Aquinas and the Renewal of Biblical Theology”, Wydział Teologiczny UMK, 26.04.2017 (YouTube)

Narvaez Mauricio, Intention, “probabiles rationes” and truth: the exegetical practice in Thomas Aquinas. The case of the Expositio super Iob ad litteram, Międzynarodowa Konferencja „The Biblical Exegesis of Thomas Aquinas and Its Contemporary Relevance”, Wydział Teologiczny UMK, 21.04.2015 (platforma UMK TV)

Przanowski Mateusz OP, Formam servi accipiens (Phil 2:7) or plenus gratiae et veritatis (Jn 1:14)? The apparent dilemma in Aquinas’ exegesis, Międzynarodowa Konferencja „Towards a Biblical Thomism: Aquinas and the Renewal of Biblical Theology”, Wydział Teologiczny UMK, 25.04.2017 (YouTube)

Rogers Paul M., Prophecy and the Moral Life in Thomas Aquinas’s Commentary on 1 Corinthians, Międzynarodowa Konferencja „Towards a Biblical Thomism: Aquinas and the Renewal of Biblical Theology”, Wydział Teologiczny UMK, 24.04.2017 (YouTube)

Schenker Adrian OP, Text History of the Old Testament and Saint Thomas: Is there an Illuminating Contact? (wykład tłumaczony na język polski), Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów, 7.03.2017 (strona instytucji)

Schoot Henk, Aquinas, Scripture and the Resurrection of Christ, Międzynarodowa Konferencja „The Biblical Exegesis of Thomas Aquinas and Its Contemporary Relevance”, Wydział Teologiczny UMK, 20.04.2015 (platforma UMK TV)

Sherwin Michael OP, Thomas Aquinas and the Problem of the Biblical Conception of Love, Międzynarodowa Konferencja „Towards a Biblical Thomism: Aquinas and the Renewal of Biblical Theology”, Wydział Teologiczny UMK, 24.04.2017 (YouTube)

Sirilla Michael, The Theological and Pastoral Purposes of Aquinas’s Biblical Commentaries, Międzynarodowa Konferencja „Towards a Biblical Thomism: Aquinas and the Renewal of Biblical Theology”, Wydział Teologiczny UMK, 26.04.2017 (YouTube)

Vijgen Jörgen, The intelligibility of Aquinas’ account of marriage as remedium concupiscentiae in his commentary on 1 Corinthians 7:1-9, Międzynarodowa Konferencja „Towards a Biblical Thomism: Aquinas and the Renewal of Biblical Theology”, Wydział Teologiczny UMK, 25.04.2017 (YouTube)

Woźniak Robert J., An Emerging Theology between Scripture and Metaphysics: Bonaventure, Aquinas and the scriptural foundation of medieval Theology, Międzynarodowa Konferencja „The Biblical Exegesis of Thomas Aquinas and Its Contemporary Relevance”, Wydział Teologiczny UMK, 20.04.2015 (platforma UMK TV)

Teologia naturalna

Legge Dominic OP, Is Faith Irrational: Aquinas on the Rationality of Belief, Thomistic Institute/Harvard University, 8.09.2016 (SoundCloud)

Turner Denys, Faith, Reason and the Eucharist, Lumen Christi Institute, 14.05.2008 (Vimeo)

White Thomas Joseph OP, Analogical Naming of God in Aquinas, Thomistic Institute,03.2016 (SoundCloud)

White Thomas Joseph OP, Thomas Aquinas and the Harmony of Faith and Reason, Thomistic Institute/Heythrop College, 7.03.2018 (SoundCloud)

Dowody na istnienie Boga

Brent James OP, Does God Exist? An Argument for God’s Existence from Thomas Aquinas, Thomistic Institute, 09.11.2017 (SoundCloud)

Brock Stephen L., Aquinas’ Third Way of Proving a God: Logic or Love?, Lumen Christi Institute, 5.02.2015 (YouTube na stronie instytucji)

Brock Stephen L., The Fourth Way, Participation, and Divine Perfection, Newburgh Summer Philosophy Workshop „Aquinas on Divine Attributes”, Thomistic Institute/Mount Saint Mary College/Notre Dame University, 15.06.2018 (SoundCloud)

Brock Stephen L., The Fifth Way, Newburgh Summer Philosophy Workshop „Aquinas on Divine Attributes”, Thomistic Institute/Mount Saint Mary College/Notre Dame University, 16.06.2018 (SoundCloud)

Feser Edward, An Aristotelian Argument For The Existence Of God, Thomas Aquinas and Philosophical Realism Symposium, Thomistic Institute, 9.11.2013 (SoundCloud)

Frost Gloria, Does God Exist? Aquinas’s Proof of God Based on Motion, Thomistic Institute, 19.02.2018 (SoundCloud)

Snyder Raymund OP, Cornelio Fabro’s Explanation of Aquinas’s Proofs for God’s Existence, Thomistic Institute, 2018 (SoundCloud)

Turner Denys, Faith, Reason and the Eucharist, Lumen Christi Institute, 14.05.2008 (Vimeo na stronie instytucji)

Filozofia św. Tomasza

Brock Stephen L., Aquinas and the Life of the Mind, Lumen Christi Institute, 12.05.2017 (YouTube na stronie instytucji)

Brock Stephen L., Sizeless Stretchable Souls: Substantial Form as Nature in Aquinas, Thomistic Institute, 25.01.2018 (SoundCloud)

Brower Jeffrey, Form-Matter Composition, Aquinas on Metaphysics Workshop, Thomistic Institute, 28.06-2.07.2017 (SoundCloud)

Emery Gilles OP, The Dignity of Being a Substance, Lumen Christi Institute, 27.04.2011 (Vimeo na stronie instytucji)

Feser Edward, The Distinction of Essence and Existence, Aquinas on Metaphysics Workshop, Thomistic Institute, 28.06-2.07.2017 (SoundCloud)

Finley John, The Extraordinary Unity of the Human Being, Thomas Aquinas College, 23.09.2016 (SoundCloud na stronie instytucji)

Gorman Michael, What Is a Substance, Aquinas on Metaphysics Workshop, Thomistic Institute, 28.06-2.07.2017 (SoundCloud)

Haldane John, Aquinas and Realism, Thomas Aquinas and Philosophical Realism Symposium, Thomistic Institute, 9.11.2013 (SoundCloud)

Kreeft Peter, Thomistic Personalism – A Marriage Made in Heaven, Hell, or Harvard, University of St. Thomas (Houston), 27.01.2011 (YouTube)

Paluch Michał OP, Jak myśleć o transcendencji. Przykład św. Tomasza z Akwinu, Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów, 2.06.2012 (YouTube)

Paluch Michał OP/Koszkało Martyna, Tomasz z Akwinu i Jan Duns Szkot – dwugłos o przygodności, wolności i indywidualności, Wydział Filozofii KUL, 5.04.2017 (YouTube)

Roszak Piotr, Filozoficzne implikacje idei stworzenia świata według św. Tomasza z Akwinu, Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 13.03.2018 (YouTube)

Snyder Raymund, Aquinas’s Adaptation Of The Neoplatonic Triad Of Being, Life, And Intellect, Thomas Aquinas and the Greek Fathers, Thomistic Institute/Aquinas Center, 26-27.01.2018 (SoundCloud)

Stump Eleonore, Aquinas’ metaphysics and non-Aristotelian ethics, Aquinas on Metaphysics and Morals Symposium, Thomistic Institute, 18.04.2015 (SoundCloud)

Vogler Candace, Nature, Culture, And Human Good In Aquinas, Thomas Aquinas and Philosophical Realism Symposium, Thomistic Institute, 9.11.2013 (SoundCloud)

White Thomas Joseph OP, Introduction to Metaphysics Part One: Form and Matter; Substance and Accidents, Thomistic Institute, 11.2016 (SoundCloud)

White Thomas Joseph OP, Introduction to Metaphysics Part Two: Transcendentals and the Existence of God, Thomistic Institute, 11.2016 (SoundCloud)

White Thomas Joseph OP, Introduction to Metaphysics Part Three: Philosophy as Wisdom, Thomistic Institute, 11.2016 (SoundCloud)

White Thomas Joseph OP, The Careful Rationality of Monotheism: Thomas Aquinas on Analogical Knowledge of God, Lumen Christi Institute, 26.02.2013 (Vimeo na stronie instytucji)

Historia i recepcja tomizmu

Bramwell Bevil/Kruggel James/Bunson Matthew, Does the Church Still Need St. Thomas Aquinas? Webinar, uCatholic, 26.06.2018 (YouTube)

Plested Marcus, Aquinas, between East and West, Graduate Christian Forum/Oxford Orthodox Christian Student Society, 4.03.2013 (Vimeo na stronie instytucji)

Plested Marcus, Aquinas in the Orthodox Tradition, University of St. Thomas, 29.09.2014 (YouTube)

Plested Marcus, St. Gregory Palamas and Thomas Aquinas between East and West, Prawosławny Uniwersytet św. Tichona, 10.05.2016 (YouTube)

Roy Louis OP, Thomas Aquinas after Vatican II, Aquinas Institute of Theology, 28.01.2018 (YouTube)

White Thomas Joseph OP, Thomism after Vatican II, Thomistic Institute/Dominican House of Studies, 13.07.2013 (YouTube)

White Thomas Joseph OP, Why Aquinas Matters: Thomism and the New Evangelization, Thomistic Institute, 06.2017 (SoundCloud)

Kaznodziejstwo

Krupa Paweł OP, Arystoteles na ambonie? Św. Tomasz z Akwinu kaznodzieja, Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów, 7.03.2013 (YouTube)

Torrell Jean-Pierre OP, La prédication de saint Thomas d’Aquin, klasztor sióstr dominikanek w Estavayer-Le-Lac, 23.05.1982 (SoundCloud)

Inne

Austriaco Nicanor OP, Aquinas After Darwin: Disputed Questions Raised by Evolutionary Theory, Thomistic Institute, 7.06.2018 (SoundCloud)

Boyle John, St. Thomas, Wisdom, and the University Master, Thomistic Institute, 1-2.04.2016 (SoundCloud)

Boyle John, Wisdom and the Fullness of Life. Why Aquinas Matters, University of St. Thomas, 05.2016 (YouTube)

Brent James OP, The Presence Of God: The Wisdom of St. Thomas Aquinas, Thomistic Institute, 4.03.2017 (SoundCloud)

Carl Brian,Thomistic Objections against Evolution: Returning to First Principles, Thomistic Institute, 7.06.2018 (SoundCloud)

Gałuszka Tomasz OP, Chrzest w Duchu Świętym według św. Tomasz z Akwinu. Tomistyczny głos w debacie nad współczesną odnową charyzmatyczną, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 4.10.2018 (SoundCloud)

George Marie, Aquinas on God’s Love of Material Creatures as the Basis of Environmental Ethics, Thomas Aquinas College, 11.2016 (SoundCloud)

Guilbeau Aquinas OP, Aquinas’s Political Philosophy, Thomistic Institute, 01.2018 (SoundCloud)

Guilbeau Aquinas OP, The Courage to Rest: Thomas Aquinas on the Soul of Leisure, Thomistic Institute/Hillsdale College, 31.01.2017 (SoundCloud)

Guilbeau Aquinas OP, What Is Politics About Anyway? Aquinas on the Common Good, Thomistic Institute/Harvard University, 17.11.2016 (SoundCloud)

Hütter Reinhard, Testifying to the Truth Usque ad Sanguinem – Pro Veritate Mori. The Ongoing Relevance of Thomas Aquinas’s Teaching on Martyrdom, Pontifical Faculty of Immaculate Conception – Thomistic Institute, 12.06.2013 (SoundCloud)

Legge Dominic OP, An Introduction to St. Thomas Aquinas on Law, Thomistic Institute, 16.07.2018 (SoundCloud)

Meredith Stephen, Thomas Aquinas, Scientist: How Might He Approach 21st Century Biotechnology?, Lumen Christi Institute, 12.11.2008 (Vimeo na stronie instytucji)

Morris Michael OP, Saint Thomas Aquinas in Art and Legend: An Iconographic Study of the Angelic Doctor, Dominican School of Philosophy and Theology, 18.03.2015 (Livestream)

Murray Paul, Aquinas: Poet and Contemplative, Lumen Christi Institute, 28.01.2016 (Vimeo na stronie instytucji)

Murray Paul, Thomas Aquinas: Talking to God, Thomistic Institute, 1-5.07.2013 (YouTube)

Passarotti Marco, What you can do with linguistically annotated data. From the Index Thomisticus to the Index Thomisticus Treebank, Międzynarodowa Konferencja „The Biblical Exegesis of Thomas Aquinas and Its Contemporary Relevance”, Wydział Teologiczny UMK, 21.04.2015 (platforma UMK TV)

Pecknold Chad, Reading St. Augustine’s City of God with St. Thomas Aquinas, Thomistic Institute, 27.04.2017 (Thomistic Institute)

Petri Thomas OP, Thomism of the Body: St. JP II’s Thomistic Anthropology of Marriage & Sexuality, Thomistic Institute, 05.2017 (SoundCloud)

Venard Olivier-Thomas OP, Life, Language and Christ: A Thomistic Approach, Dominican School of Philosophy and Theology, 24.02.2016 (Livestream)

White Thomas Joseph OP, Can Beauty Save the World? Aquinas on Art and Liturgy, Thomistic Institute, 26.04.2016 (SoundCloud)

White Thomas Joseph OP, The Nature of Religious Freedom, Thomistic Institute, Aquinas on Politics Workshop, 4.06.2016 (SoundCloud)

White Thomas Joseph OP, What Is Beauty? Is God Beautiful?, Thomas Aquinas and the Greek Fathers Conference, Thomistic Institute/Aquinas Center, 26-27.01.2018 (SoundCloud)