Katalog dzieł Tomasza

  1. Syntezy teologiczne
  2. Kwestie dyskutowane
  3. Komentarze do Pisma Świętego
  4. Komentarze do Arystotelesa
  5. Inne komentarze
  6. Pisma polemiczne
  7. Traktaty
  8. Listy i opinie naukowe
  9. Dzieła liturgiczne, kazania, modlitwy
  10. Dzieła nieautentyczne