Tom XXIII: 2017

Filozofia — Teologia
— Kultura duchowa średniowiecza
ISSN 0860-0015
e-ISSN 2544-1000

Anna Zajchowska
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa
Magdalena Bieniak
Instytut Filozofii
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 3
00-927 Warszawa
Joanna Papiernik
Katedra Historii Filozofii
Uniwersytet Łódzki
ul. Lindleya 3/5
90-131 Łódź
Damian Mrugalski OP
Kolegium Filozoficzno-Teologiczne
Polskiej Prowincji Dominikanów
ul. Stolarska 12
31-043 Kraków
Marek Gensler
Instytut Filozofii
Uniwersytet Łódzki
ul. Lindleya 3/5
90-131 Łódź
Adrian Schenker OP
Université de Fribourg
Av. de l'Europe 20
CH-1700 Fribourg
Piotr Roszak
Wydział Teologiczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 37
87-100 Toruń
Wojciech P. Grygiel FSSP
Wydział Filozoficzny
Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
ul. Kanonicza 9
31-002 Kraków
Wojciech Golubiewski
Fu Jen Catholic University
Academia Catholica
Jacek Wojtysiak
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
Michał Golubiewski OP
Instytut Tomistyczny
Dominikańska 2
02-741 Warszawa
Mateusz Przanowski OP
Instytut Tomistyczny
Dominikańska 2
02-741 Warszawa
Maciej Roszkowski OP
Instytut Tomistyczny
Dominikańska 2
02-741 Warszawa
Michał Zembrzuski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Dewajtis 5
01-815 WarszawaSpis treściStudia historyczne
9
Anna Zajchowska, Wykłady wstępne (principia) filozofii i teologii ze szkół dominikanów wrocławskich na przykładzie tekstów z rękopisu I Q 386 Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu [Summary] [tekst PDF]
65
Magdalena Bieniak, Stephen Langton and Geoffrey of Poitiers on the Natural Power to Believe [Summary] [tekst PDF]
95
Joanna Papiernik, Metody matematyczne w badaniach z zakresu filozofii przyrody. Problem szybkości powstawania form w XIV-wiecznym traktacie „De sex inconvenientibus” [Summary] [tekst PDF]
147
Damian Mrugalski OP, Nieskończoność Boga u Nowacjana: prawdopodobne źródła greckie [Summary] [tekst PDF]
183
Marek Gensler, Relacje między zabobonami a wiedzą naukową w komentarzach Waltera Burleya do Parva naturalia Arystotelesa [Summary] [tekst PDF]

Studia doktrynalne
199
Adrian Schenker OP, Martyrdom and Soteriology in 2 Maccabees 7: The Closest Biblical Parallel with the Sayings of Jesus in His Last Supper [Summary][tekst PDF]
215
Piotr Roszak, The Earnest of our Inheritance (Eph 1:5): The Biblical Foundations of Thomas Aquinas’ Soteriology [Summary] [tekst PDF]
237
Wojciech P. Grygiel FSSP, Stworzenie jako ociosywanie Logosu: Biblia, św. Tomasz z Akwinu i nauka [Summary] [tekst PDF]
255
Wojciech Golubiewski, Reading Aquinas on The Intelligibility of Natural Law [Summary] [tekst PDF]
287
Jacek Wojtysiak, Aquinas’s Scientia Divina [Summary] [tekst PDF]
303
Michał Golubiewski OP, „Konieczność sakramentów” u św. Tomasza z Akwinu [Summary] [tekst PDF]
323
Mateusz Przanowski OP, Istota Boga a kenoza wcielenia według św. Tomasza z Akwinu [Summary] [tekst PDF]
339
Michał Zembrzuski, Donum intellectus według Bonawentury i Tomasza z Akwinu – podporządkowywanie rozumienia czy wnikanie w głębię? [Summary] [tekst PDF]
359
Maciej Roszkowski OP, Ofiara Chrystusa – zadośćuczynienie, okup czy uwielbienie? Scheebenowska koncepcja ofiary latreutycznej Chrystusa [Summary] [tekst PDF]

Archiwum dominikańskie
383
Śp. prof. Władysław Seńko (1928–2017). In memoriam [tekst PDF]

Sprawozdania i recenzje
387
Matthew Levering, Engaging the Doctrine of the Holy Spirit. Love and Gift in the Trinity and the ChurchMateusz Przanowski OP [tekst PDF]
389
Sprawozdanie z Wykładów Otwartych Instytutu Tomistycznego w roku akademickim 2016/2017Eliza Litak [tekst PDF]