Tom XXII: 2016

Filozofia — Teologia
— Kultura duchowa średniowiecza
ISSN 0860-0015
e-ISSN 2544-1000

Wojciech Wciórka
Instytut Filozofii
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 3
00-927 Warszawa
Magdalena Bieniak
Instytut Filozofii
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 3
00-927 Warszawa
Robert Podkoński
Katedra Historii Filozofii
Uniwersytet Łódzki
ul. Lindleya 3/5
90-131 Łódź
Marek Gensler
Katedra Historii Filozofii
Uniwersytet Łódzki
ul. Lindleya 3/5
90-131 Łódź
Elżbieta Jung
Katedra Historii Filozofii
Uniwersytet Łódzki
ul. Lindleya 3/5
90-131 Łódź
Joanna Papiernik
Katedra Historii Filozofii
Uniwersytet Łódzki
ul. Lindleya 3/5
90-131 Łódź
Zdeňka Hledíková
Univerzita Karlova
Krzysztof Bracha
Zakład Historii Średniowiecznej
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
Maria Giuseppina Muzzarelli
Dipartimento di Storia, Culture, Civiltà
Università di Bologna
Piazza S.Giovanni in Monte 2
40124 Bologna, Italia
Andrea Giraudo
Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne
Università degli Studi di Siena
Palazzo San Niccolò, via Roma 56
53100 Siena, Italia
Nirit Ben-Aryeh Debby
Arts Department
Ben Gurion University of the Negev
POB 653 Beer-Sheva 84105
Israel
Michał Golubiewski OP
Instytut Tomistyczny
Dominikańska 2
02-741 Warszawa
Michał Paluch OP
Collegium Ioanneum
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie
ul. Dewajtis 3
01-815 Warszawa
Kevin E. O’Reilly OP
Collegio San Clemente
Via Labican 95
Roma 00184, Italia
Tomasz Tiuryn
Instytut Filozofii
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 3
00-927 Warszawa
Piotr Lichacz
Instytut Filozofii i Socjologii
Polska Akademia Nauk
ul. Nowy Świat 72
00-330 WarszawaSpis treściStudia historyczne
9
Wojciech Wciórka, Does Merit Depend on the Future? A Critical Edition of Stephen Langton’s Quaestio 134 [Summary] [tekst PDF]
31
Magdalena Bieniak, Stephen Langton on the Harmony of Wills in Christ. A Critical Edition of Theological Question 61 [Summary] [tekst PDF]
55
Magdalena Bieniak, Stefano Langton sulla volontà sensitiva in Cristo [Summary] [tekst PDF]
73
Robert Podkoński, Rachunek proporcji (calculationes) — nowa metoda nauk przyrodniczych na Uniwersytecie Oksfordzkim w pierwszej połowie XIV wieku [Summary] [tekst PDF]
89
Marek GenslerRobert Podkoński, O edycji komentarzy Waltera Burleya do Parva naturalia [Summary] [tekst PDF]
109
Elżbieta Jung, Mathematics and the Secundum Imaginationem Procedure in Richard Kilvington [Summary] [tekst PDF]
121
Joanna Papiernik, Marsilia Ficina Pięć kwestii o umyśle — przesłanie filozofa in nuce [Summary] [tekst PDF]

Dawne kaznodziejstwo
XIX Sympozjum International Medieval Sermon Studies Society (18–22 lipca 2014)
157
Zdeňka Hledíková, Das Synodal- und Reformpredigtwesen in den Gärungsprozessen im spätmittelalterlichen Böhmen [Summary] [tekst PDF]
201
Krzysztof Bracha, Nourishment and Correction: Preaching and Reform in Central-Eastern Europe in the Later Middle Ages [Summary] [tekst PDF]
233
Maria Giuseppina Muzzarelli, “Let the Great Evil of these Vanities Be Known”: Preaching against Luxury and Futility. An Analysis of Italian Fifteenth-Century Sermons [Summary] [tekst PDF]
251
Andrea Giraudo, The Medieval Waldensian Sermons [Summary] [tekst PDF]
261
Nirit Ben-Aryeh Debby, Images of Preachers in Italian Art and Sermons [Summary] [tekst PDF]

Studia doktrynalne
279
Michał Golubiewski OP, Kwestia o sakramencie jako znaku z Summy teologii Tomasza z Akwinu ( STh III, q. 60). Wprowadzenie i przekład [Summary][tekst PDF]
315
Michał Paluch OP, Czy Akwinata stał się woluntarystą. Kilka obserwacji na temat wciąż niezakończonego sporu [Summary] [tekst PDF]
333
Kevin E. O’Reilly OP, Recognition of the Existence of God and the Experience of Beauty according to St. Thomas Aquinas [Summary] [tekst PDF]
349
Tomasz Tiuryn, Z powrotem do Arystotelesowskiej koncepcji znaczenia [Summary] [tekst PDF]
413
Piotr Lichacz, Virtue Ethics in Search of a Decent Naturalism [Summary] [tekst PDF]

Archiwum dominikańskie
Śp. o. Kazimierz Marciniak OP — wspomnienia

Sprawozdania i recenzje
447
Średniowieczny mercator christianus — komunikat z sesji V Kongresu Mediewistów Polskich — Marcin Bukała [tekst PDF]
450
T.J. White, The Incarnate Lord. A Thomistic Study in Christology — Mateusz Przanowski OP [tekst PDF]