Volume XXI: 2015

Philosophy — Theology
— Spiritual culture of the Middle Ages
ISSN 0860-0015
e-ISSN 2544-1000

Kazimierz Pawłowski
Wydział Nauk Humanistycznych UKSW
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa
Elżbieta Jung
Instytut Filozofii UŁ
ul. Lindleya 3/5
90-131 Łódź
Marek Gensler
Instytut Filozofii UŁ
ul. Lindleya 3/5
90-131 Łódź
Carlos Steel
Institute of Philosophy
K. Mercierplein 2, B 3000 Belgium
José Ricardo Pierpauli
Juramento 4955
CEP 1431 Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Argentina
Carsten Wilke
CEU History Department
Nador u. 9, 1051 Budapest
Hungary
Dorota Gacka
Instytut Badań Literackich PAN
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Paweł Krupa OP
Radonie, ul. Widokowa 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Katja Krause
Max Planck Institute for the History of Science
Boltzmannstraße 22
14195 Berlin, Germany
Fabio Acerbi
Le Centre Alexandre-Koyré
27, rue Damesme, 75013 Paris
France
Gudrun Vuillemin-Diem
Universität zu Köln
Thomas-Institut
Universitätsstraße 22
50923 Köln
Guy Guldentops
Universität zu Köln
Thomas-Institut
Universitätsstraße 22
50923 Köln
Pascale Farago-Bermon
CNRS, 7 rue Guy Môquet
94801 Villejuif, France
Zénon Kaluza
38, Av. Guy de Maupassant
F-78400 Chatou
France
Mikołaj Olszewski
Polska Akademia Nauk
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Lucyna Nowak
Biblioteka Jagiellońska
Sekcja Rękopisów Średniowiecznych
al. Mickiewicza 22
30-059 Kraków
Ks. Adam Kubiś
Konwikt Księży Studentów KUL
ul. ks. I. Radziszewskiego 7
20-039 Lublin
Ks. Tomasz Stępień
ul. Dewajtis 3
01-815 Warszawa
Tomasz Tiuryn
Instytut Filozofii
Krakowskie Przedmieście 3
00-927 Warszawa
Michał Paluch OP
ul. Freta 10
00-227 Warszawa
Michał Golubiewski OP
ul. Dominikańska 2
02-738 Warszawa
Bartłomiej Kołodziejczyk OP
ul. Stolarska 12
Kraków
Danuta Radziszewska-Szczepaniak
Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Żołnierska 14
10-561 Olsztyn
Michał Skoczyński
Instytut Historii UAM
ul. Umultowska 89D
61-614 Poznań
Michał Mrozek OP
ul. Dominikańska 2
02-738 Warszawa
Marcin Suskiewicz
Research Institute of Molecular Pathology IMP
Doktor-Bohr-Gasse 7
1030 Wien, Austria
Pia Heckes
Muffendorfer Hauptstr. 62-64
D-53177 BonnContents


19
Bibliografia prac Henryka Anzulewicza [PDF file]

Studia historyczne
35
Kazimierz Pawłowski, Bóg, istnienie i miłość: ontologiczna i społeczna koncepcja Boga w Dialogach Plutarcha z Cheronei na tle greckiej tradycji teologicznej [Summary] [PDF file]
51
Elżbieta Jung, Marek Gensler, Anonimowe dzieło Księga o sześciu zasadach [Summary] [PDF file]
69
Carlos Steel, Prolegomena to an Edition of Albert’s Topics [Summary] [PDF file]
87
José Ricardo Pierpauli, Die Bedeutung der göttlichen Gerechtigkeit für Alberts politische Philosophie. Ein Rekonstruktionsversuch der politischen Philosophie Alberts [Zusammenfassung] [Summary] [PDF file]
105
Carsten Wilke, Albert’s Optical Treatise on the Mirror Image in the Fourteenth-Century Hebrew Translation by Judah Romano [Summary] [PDF file]
125
Dorota Gacka, Średniowieczne sekwencje o św. Tomaszu z Akwinu i jedna rymowana modlitwa [Summary] [PDF file]
157
Paweł Krupa OP, Arystoteles w kazaniach św. Tomasza z Akwinu [Résumé] [PDF file]
175
Katja Krause, Transforming Aristotelian Philosophy: Alexander of Aphrodisias in Aquinas’ Early Anthropology and Eschatology [Summary] [PDF file]
219
Fabio Acerbi et Gudrun Vuillemin-Diem, Un nouveau manuscrit de la “collection philosophique” utilisé par Guillaume de Moerbeke : le Par. gr. 2575 [Streszczenie] [Summary] [PDF file]
291
Guy Guldentops, Die Verwendbarkeit der Dinge: Die Diskussion um das uti im 13. und frühen 14. Jahrhundert [Résumé] [PDF file]
317
Pascale Farago-Bermon, Les manuscrits des Quaestiones super libros Sententiarum de Robert Holkot. Partie III : Vaticano, BAV, Ottob. Lat. 591 [Summary] [PDF file]
327
Zénon Kaluza, Supremum vale : Le discours de clôture du « Commentaire des Sentences » de Gilles Charlier [Summary] [PDF file]
347
Mikołaj Olszewski, Secundum probata or secundum veritatem? Remarks Surrounding Paul of Worczyn’s Commentary on the Nicomachean Ethics (Book 5, Question 40) [Streszczenie] [PDF file]
365
Lucyna Nowak, O dwóch rękopisach Jana Sachsa z Norymbergi w Krakowie [Zusammenfassung] [PDF file]

Studia doktrynalne
385
Ks. Adam Kubiś, Człowiek czy anioł? Tożsamość młodzieńca w Markowej narracji o pustym grobie Jezusa (16,5–7) [Summary] [PDF file]
423
Ks. Tomasz Stępień, Niematerialny charakter poznania anielskiego w ujęciu św. Tomasza z Akwinu [Summary] [PDF file]
441
Tomasz Tiuryn, Akt i możność w poznaniu anielskim według Tomasza z Akwinu [Summary] [PDF file]
469
Michał Paluch OP, Jak chrześcijanin powinien zareagować na sekularyzację? Dwa typy reakcji niemieckich teologów [Summary] [PDF file]
491
Michał Golubiewski OP, „Skutecznościowy” i „relacyjny” aspekt odżywania sakramentów [Summary] [PDF file]
509
Bartłomiej Kołodziejczyk OP, De ente et essentia mathematicorum. Wybrane elementy filozofii matematyki św. Tomasza z Akwinu [Summary] [PDF file]

Archiwum dominikańskie
525
Danuta Radziszewska-Szczepaniak, Charakterystyczne rysy filozofii polityki Mieczysława A. Krąpca [Summary] [PDF file]

Sprawozdania i recenzje
539
Sprawozdanie z konferencji Losy i znaczenie dziedzictwa kulturowego po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska przekazanego Cerkwi prawosławnej lub Kościołom protestanckim (Serpelice, 3–5 IX 2015 r.) — Michał Skoczyński [PDF file]
547
Sprawozdanie z sesji „The Virtuous Life. Thomas Aquinas on the Theological Nature of Moral Virtues” (Życie według cnót. Tomasz z Akwinu o teologicznej naturze cnót moralnych) zorganizowanej przez Thomas Instituut te Utrecht (Tilburg University) w Utrechcie, 16–19 grudnia 2015 — Michał Mrozek OP [PDF file]
555
Marcus Plested, Orthodox Readings of Aquinas — Marcin Suskiewicz [PDF file]
562
Wilhelm Schmidtbonn, Albertus Magnus — Pilger des Herzens — Pia Heckes [PDF file]
564