Tom XXI: 2015

Filozofia — Teologia
— Kultura duchowa średniowiecza
ISSN 0860-0015
Spis treści

Nota

Artykuł Marii Jakubowskiej „Si(c) eum volo manere (J 21,22). Wstęp do Rozważania nad wersetem Ewangelii św. Jana »Jeśli chcę, aby on pozostał, aż przyjdę, cóż ci do tego«” oraz przekład Kardynała Bessariona Rozważania nad wersetem Ewangelii św. Jana »Jeśli chcę, aby on pozostał, aż przyjdę, cóż ci do tego« (J 21,22), opublikowany w „Przeglądzie Tomistycznym” XVIII (2012), s. 61–86, powinien w pierwszym przypisie zawierać notę „Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/N/HS2/ 01343”.