Tom XXI: 2015

Filozofia — Teologia
— Kultura duchowa średniowiecza
ISSN 0860-0015




Spis treści
219
Fabio Acerbi et Gudrun Vuillemin-Diem, NOWY RĘKOPIS Z „KOLEKCJI FILOZOFICZNEJ” WYKORZYSTANY PRZEZ WILHELMA Z MOERBEKE: PAR. GR. 2575

STRESZCZENIE

Nasz artykuł pokazuje, że należący do „kolekcji filozoficznej” palimpsest Par. gr. 2575 był egzemplarzem, służącym Wilhelmowi z Moerbeke do przekładu Symplicjuszowego komentarza do Kategorii Arystotelesa. Artykuł zajmuje się także kwestią miejsca palimpsestu w tradycji bezpośredniej komentarza Symplicjusza oraz ważnymi dla biografii Wilhelma implikacjami, wynikającymi z naszego odkrycia.