Tom XXI: 2015

Filozofia — Teologia
— Kultura duchowa średniowiecza
ISSN 0860-0015
Spis treści

Dedykacja

Doktorowi Henrykowi Anzulewiczowi,
badaczowi filozofii średniowiecznej,
wydawcy dzieł Alberta Wielkiego
oraz innych myślicieli średniowiecznych,
w tym autorów polskich,
jak też licznych dokumentów dotyczących piśmiennictwa epoki,
długoletniemu współpracownikowi i przyjacielowi
Instytutu Tomistycznego
oraz „Przeglądu Tomistycznego”
w sześćdziesiątą rocznicę urodzin
tom ten poświęcają
autorzy i przyjaciele

Doctori eximio
Henrico Anzulewicz
philosophiae medii aevi scrutatori
qui et Alberti Magni aliorumque aetatis illius auctorum
scriptis edendis operam navavit
nec Polonorum aetatis eiusdem auctorum neglexit opera
ea quoque una cum multis litterarias temporis illius actiones
illustrantibus monimentis strenue in publicum edendo
qui longo sane tempore diligentia sua suaque amicitia
cum Institutum Thomisticum
tum Acta haec Thomistica continuo ditavit
sexagesima Natalicia nunc celebranti
volumen hoc sacrum esse voluerunt
commentationum in eo contentarum
auctores ceterique amici