Konferencja „The Insides of Nature”

Wydział Filozofii i Nauk Społecznych Universidade Católica Portuguesa zaprasza na międzynarodową konferencję The Insides of Nature. Causalities, Causal Processes and Conceptions of Nature, która odbędzie się  w dniach 10-12 września 2018 roku w Bradze. Konferencja poświęcona będzie filozofii przyrody, w tym zwłaszcza zagadnieniu przyczynowości. W radzie programowej konferencji zasiadają m.in. domnikanie: Michael Dodds OP (Dominican School of Philosophy and Theology, Berkeley) oraz Mariusz Tabaczek OP (Instytut Tomistyczny). Językami konferencyjnymi są hiszpański, portugalski i angielski. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia.

Najnowszy numer “Nova et Vetera” (USA)

Ukazał się najnowszy, już 16 tom anglojęzycznej wersji czasopisma “Nova et Vetera”. Ten numer poświęcony jest przede wszystkim takim zagadnieniom, jak etyka życia małżeńskiego, antopologia teologiczna oraz antropologiczne i personalistyczne wątki myśli Karola Wojtyły. Znajdują się w nim jednak również artykuły stricte tomistyczne, m.in. te dotyczące Tomaszowego podejścia do wad głównych czy jego koncepcji odpoczynku. Dokładny spis treści oraz fragmenty artykułów można znaleźć na Project Muse.

Dowody na istnienie Boga – najlepsze książki

Na brytyjskim portalu Five Books pojawił się wywiad z Edwardem Feserem – jednym z najlepszych obecnie amerykańskich historyków filozofii – na temat pięciu najlepszych jego zdaniem książek dotyczących dowodów na istnienie Boga. Trzy spośród wskazanych przez Fesera książek związane są ze św. Tomaszem. Są to: Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae, Questions on God, red. B. Davies, B. Leftow, Cambridge University Press 2006 (polskie tłumaczenie tych kwestii z Summy: św. Tomasz z Akwinu, Traktat o Bogu, tłum. G. Kurylewicz, Z. Nerczuk,

„Tomasz z Akwinu jako filozof”

Niedawno ukazała się książka Tomasz z Akwinu jako filozof, autorstwa prof. Artura Andrzejuka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Książka została opublikowana w Wydawnictwie Von Borowiecky, zaś wstęp do niej oraz spis treści można znaleźć na stronie Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW, której kierownikiem jest prof. Andrzejuk. Wydaniu książki towarzyszyły poświęcone filozofii Akwinaty wywiady prof. Andrzejuka dla portalu wPolityce.pl oraz Radia Plus.    

Tomasz z Akwinu a ewolucja

W ostatnim czasie w angielskojęzycznym środowisku tomistycznym rozpoczęła się, dość nieoczekiwanie, dyskusja nad możliwością pogodzenia myśli św. Tomasza z Akwinu z teorią ewolucji. Wywołała ją książka Aquinas and Evolution (Chartwell Press 2017), autorstwa Michała Chaberka OP – doktora teologii (rozprawa obroniona na UKSW), od kilku lat stale przebywającego w Stanach, który podobnej tematyce poświęcił już swoją poprzednią książkę, Catholicism and Evolution (Angelico Press 2015). O. Chaberek przekonuje, że te dwie perspektywy – tomizm i ewolucjonizm – są ze sobą nie

„Dysputa o prawdzie”

Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu opublikowało drugie wydanie tłumaczenia pierwszej kwestii z Quaestiones disputatae de Veritate św. Tomasza z Akwinu, poprawione i poszerzone o nowe komentarze (pierwsze wydanie ukazało się w 1999 roku). Dwujęzyczna (polsko-łacińska) publikacja ukazała się tym razem jako piąty tom serii „Teksty-Przekłady-Komentarze”. Autorem tłumaczenia jest Aleksander Białek, zaś przekład przejrzeli o. Mieczysław Krąpiec i ks. Andrzej Maryniarczyk. Więcej informacji na stronie Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu.

Międzynarodowy Kongres „Intelligence and Will in Thomas Aquinas”

Zapraszamy na Międzynarodowy Kongres „Intelligence and Will in Thomas Aquinas”, który odbędzie się w dniach 26-27 kwietnia 2018 r. w Pampelunie (Hiszpania). Głównymi organizatorami Kongresu są Universidad de Navarra oraz Fundación Tomás de Aquino. Instytut Tomistyczny jest partnerem tej konferencji, wraz z m.in. Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale, Society for Medieval and Renaissance Philosophy i Thomas Aquinas International Society. Wśród prelegentów będą m.in. Michael Sherwin (Université de Fribourg), Henk J.M. Schoot (Thomas Instituut te Utrecht, Tilburg University),

Konferencja The Medieval Pursuit of Wisdom

W dniach 2-6 września 2018 odbędzie się konferencja „Altiora te ne quaesieri s (Sir. 3,22). The Medieval Pursuit of Wisdom”, organizowana przez Internationale Gesellschaft für Theologische Mediävistik, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego. Poświęcona będzie średniowiecznym sposobom dążenia do intelektualnej i moralnej doskonałości, zarówno z filozoficznego, jak i teologicznego punktu widzenia. Konferencja odbędzie się w benedyktyńskim opactwie w Tyńcu. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca. Więcej informacji na stronie konferencji: http://igtm2018.uw.edu.pl/

Międzynarodowa konferencja Towards a Biblical Thomism

Serdecznie zapraszamy na międzynarodową konferencję Towards a Biblical Thomism: Aquinas and the Renewal of Biblical Theology, współorganizowaną przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Instytut Tomistyczny, która odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia 2017 r. w Toruniu. To już kolejna z toruńskich konferencji poświęconych „tomizmowi biblijnemu” i aktualności Tomaszowej egzegezy biblijnej w świetle współczesnej biblistyki (poprzednia odbyła się w 2015 r.). Tegoroczna edycja podejmie ponadto kwestię recepcji dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej Biblia i moralność, umiejscawiając go w kontekście biblijnych komentarzy św. Tomasza.

Konferencja o egzegezie biblijnej św. Tomasza

W dniach 20-22 kwietnia 2015 r. w Toruniu odbędzie się konferencja naukowa pod tytułem: „Ku tomizmowi biblijnemu. Egzegeza biblijna św. Tomasza z Akwinu i jej współczesne znaczenie”. Organizatorem konferencji jest Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Konferencja wpisuje się w realizowany na tym wydziale międzynarodowy grant badawczy Narodowego Centrum Nauki „Biblia i metafizyka. Hermeneutyka średniowiecznych komentarzy Tomasza z Akwinu do Corpus Paulinum” (2012-2015). Instytut Tomistyczny jest partnerem konferencji. Szczegółowy program konferencji można znaleźć na poniższym plakacie oraz w folderze informacyjnym (kliknij, aby powiększyć). Plakat: Folder informacyjny: