O personalizmie tomistycznym w „Studia Gilsoniana”

Ostatni numer „Studia Gilsoniana” (nr 7/3, 2018) — kwartalnika wydawanego przez International Étienne Gilson Society — składa się z artykułów napisanych przez członków Society for Thomistic Personalism, poświęconych właśnie rozmaitym aspektom tzw. personalizmu tomistycznego. Określenie to zostało zaczerpnięte z artykułu Karola Wojtyły, Personalizm tomistyczny, „Znak”, nr 83 (1961) s. 664-675 (skan artykułu, udostępniany przez Instytut Karola Wojtyły, można znaleźć tutaj). Oprócz krótkiego omówienia tego tekstu Wojtyły oraz przedstawienia, jak ów personalizm przejawiał się w jego późniejszych dziełach (R. Mary Hayden

Nowe środowisko tomistyczne i zmiany na portalu Thomistica.net

W ostatnim czasie powstało nowe tomistyczne przedsięwzięcie: Sacra Doctrina Project, mające upowszechniać spekulatywne i sapiencjalne podejście do teologii, ściśle zakorzenione w tradycji intelektualnej Kościoła, a zwłaszcza w myśli Akwinaty. Założycielami są amerykańscy teologowie młodego i średniego pokolenia,  wspierani przez tak uznanych tomistów, jak Thomas Joseph White OP, Reinhard Hütter czy Steven Long. Członkowie projektu mają zamiar wydawać nowe czasopismo teologiczne (Lux Veritatis: A Journal of Speculative Theology), organizować doroczne konferencje i nagrywać podcasty dotyczące teologii oraz filozofii. Sacra Doctrina Project

Tomasz z Akwinu a Odnowa w Duchu Świętym

Nakładem Wydawnictwa Esprit ukazała się właśnie książka Tomasza Gałuszki OP, Odnowa w łasce. Teologia charyzmatów św. Tomasza z Akwinu. Jak dotknąć Boga i otrzymać charyzmaty (Kraków 2018). Autor tak opisuje swój zamysł kryjący się za tą publikacją: W mojej książce postaram się przedstawić teologiczną, a dokładniej tomistyczną interpretację takich fenomenów jak „Chrzest w Duchu” / „wylanie Ducha” oraz miejsce i rolę charyzmatów nadzwyczajnych. Dotychczas – według mojej wiedzy – nie powstało osobne opracowanie na temat szeroko pojętej „Odnowy w Duchu

Nowy numer „American Catholic Philosophical Quarterly”

Ostatnio ukazał się kolejny numer czasopisma „American Catholic Philosophical Quarterly”. Filozofii św. Tomasza poświęcone są dwa artykuły: Daniel Shields (Pontifical College Josephinum), Everything in Motion is Put in Motion by Another. A Principle in Aquinas’s First Way (artykuł wygrał w 2017 roku konkurs „American Catholic Philosophical Quarterly” na najlepszy esej napisany przez młodego badacza); Thomas DePauw (Benedictine College), The Principles of Distinction in Material Substances in the Philosophy of St. Thomas and St. Albert (roboczą wersję artykułu można przeczytać na portalu

Nowa publikacja Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu

W serii „Zadania Współczesnej Metafizyki”, wydawanej przez Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, ukazała się niedawno książka Nieprzemijająca nowość filozofii św. Tomasza z Akwinu (pod redakcją Andrzeja Maryniarczyka SDB, Natalii Gondek i Wojciecha Daszkiewicza; na stronie PTTA można znaleźć spis treści i wprowadzenie do książki). Publikacja zawiera przede wszystkim materiały z XX Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego, które odbyło się w grudniu 2017 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Na kanale YouTube uczelni można wysłuchać trzech wystąpień z tego sympozjum: Piotr Jaroszyński, Odkrycie istnienia podstawą realizmu

Myśleć jak Tomasz z Akwinu

Jak już wspominaliśmy na naszej stronie, na Zachodzie – obok poważnych, akademickich opracowań – co rusz pojawiają się także lżejsze prace na temat św. Tomasza z Akwinu, mające albo przybliżyć jego myśl czytelnikom niespecjalizującym się w teologii i filozofii, albo pomóc w jej przełożeniu na problemy codziennego życia. Opublikowana właśnie książka Kevina Vosta, How to Think Like Aquinas (Sophia Institute Press 2018; obszerne fragmenty można znaleźć na portalu Google Books), należy przede wszystkim do tej drugiej kategorii. Głównym założeniem autora

Filozoficzny podręcznik do „Summy teologii”

Wydawać by się mogło, że na temat Summy teologii powiedziano już nieomal wszystko. A jednak wciąż pojawiają publikacje będące do niej wprowadzeniami, naświetlającymi jej treść pod różnymi kątami. Przykładowo, kilka miesięcy temu ukazała się książka Aquinas’s Summa Theologiae: A Critical Guide (o której pisaliśmy już na naszej stronie), zaś w ostatnich dniach wydawnictwo Catholic University of America Press opublikowało pracę A Philosophical Primer on the Summa Theologica, koncentrującą się na filozoficznych aspektach opus magnum Akwinaty. Jej autorem jest Richard J. Regan –

Od Arystotelesa do Tomasza

Nakładem wydawnictwa St. Augustine’s Press ukazała się właśnie książka From Aristotle to Thomas Aquinas: Natural Law, Practical Knowledge, and the Person, której autorem jest Fulvio di Blasi. Poświęcona jest ona Arystotelesowskim korzeniom Tomaszowego rozumienia prawa naturalnego, jego personalizmu oraz podejścia do teologii moralnej. Fulvio di Blasi jest prawnikiem i filozofem, specjalizującym się w filozofii moralnej i zagadnieniu prawa naturalnego. Jest też współzałożycielem i dyrektorem Thomas International Center. Jest autorem lub redaktorem m.in. następujących książek: God and the Natural Law. A

Święty Tomasz o Boskich atrybutach – nagrania

Waszyngtoński Thomistic Institute udostępnił nagrania z warsztatów filozoficznych Aquinas on Divine Attributes, które odbyły się w dniach 14-17 czerwca w Newburgh (USA). Organizatorami wydarzenia byli: Thomistic Insitute, Catholic and Dominican Institute (Mount Saint Mary College) oraz Notre Dame Center for Ethics and Culture. Wśród wykładowców byli m.in. Stephen Brock (Pontificia Università della Santa Croce), Michael Gorman (Catholic University of America), Anna Bonta Moreland (Villanova University), Brian Carl (Dominican House of Studies) oraz Josh Hochschild (Mount St. Mary’s University).

Nowy numer „New Blackfriars”

Ukazał się właśnie najnowszy numer czasopisma „New Blackfriars”, publikowanego przez Angielską Prowincję Zakonu Kaznodziejskiego oraz wydawnictwo John Wiley & Sons. Znaleźć w nim można artykuł Matthew Dugandzica (Catholic University of America), zatytułowany The First Movements of the Sensitive Appetite: Aquinas in Context (pełny tekst roboczej wersji artykułu dostępny jest na portalu Academia.edu). Oprócz tego, w numerze można znaleźć recenzje dwóch książek poświęconych myśli Akwinaty. Są to pozycje: Brian Davies, Thomas Aquinas: A Very Brief History, SPCK 2017 (recenzja autorstwa Johna