Sprawiedliwość według Akwinaty

W wydawnictwie Cerf niedawno ukazała się książka Miséricorde n’est pas défaut de justice. Savoirs humains, révélation évangélique et justice divine chez Thomas d’Aquin, autorstwa Eunsil Son. Poświęcona jest ona Tomaszowemu rozumieniu sprawiedliwości Bożej — tak jak jest ono przedstawione w jego komentarzach biblijnych oraz wielkich syntezach teologicznych — które zostaje zestawione z myślą Marcina Lutra. Eunsil Son jest obecnie wykładowcą teologii na Presbyterian University and Theological Seminary w Seulu. W 2006 roku pod kierownictwem Ruedi Imbacha i Gillesa Berceville obroniła na Sorbonie

„New Blackfriars”: Tomasz o powołaniu, życiu pozaziemskim, uczuciach Chrystusa i in.

Ukazał się właśnie kolejny numer „New Blackfriars”, w którym szereg artykułów poświęconych jest myśli św. Tomasza z Akwinu. Na szczególną uwagę zasługują następujące teksty: Anthony Fisher OP (Archdiocese of Sydney), Imperfect Persons in States of Perfection: Aquinas on Vocations (przy okazji polecamy podcast z abp Fisherem, w którym omawia on właśnie nauczanie św. Tomasza na temat powołania); Edmund Michael Lazzari (The Fellowship of Catholic University Students), Would St. Thomas Aquinas baptize an Extraterrestial? (w kontekście tego zagadnienia zachęcamy też do zapoznania się z

Akwinaty teologia Eucharystii

Wydawnictwo Catholic University of America Press opublikowało właśnie kolejną książkę poświęconą myśli św. Tomasza z Akwinu. Tym razem jest to pozycja A Gift of Presence: The Theology and Poetry of the Eucharist in Thomas Aquinas, autorstwa Jana-Heinera Tücka — teologa dogmatyka, wicedziekana Wydziału Teologii Uniwersytetu Wiedeńskiego. To angielskie tłumaczenie książki Gabe der Gegenwart: Theologie und Dichtung der Eucharistie bei Thomas von Aquin (Herder 2014), poświęconej ogólnie Tomaszowej teologii sakramentów oraz — już bardziej konkretnie — jego poezji eucharystycznej i teologii Eucharystii

Tegoroczny numer „American Catholic Philosophical Quarterly”

W tym roku kalendarzowym ukazały się już dwie części 92 numeru „American Catholic Philosophical Quarterly” (nr 92/1 i 92/2). Jak zwykle, szereg artykułów dotyczy nauki św. Tomasza lub ogólnie tomizmu. Warto szczególnie zwrócić uwagę na następujące artykuły: Ambrose Little OP (Providence College), Are You What You Eat or More?; Steven J. Jensen (University of St. Thomas, Houston), Aquinas’s Original Discovery: A Reply to Barnwell (Jensen ostatnio wydał książkę Sin. A Thomistic Psychology, o której pisaliśmy już na naszej stronie); Brian

„Dlaczego stworzenie ex nihilo”

Niedawno ukazała się najnowsza książka ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka, Dlaczego stworzenie „ex nihilo”? Teoria metafizycznego kreacjonizmu (Lublin 2018), wydana przez Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu (PTTA). Poświęcona jest ona historii teorii stworzenia ex nihilo, która — jak wskazuje autor — była nieobecna w koncepcjach starożytnych i średniowiecznych, zaś w kategoriach filozoficznych została explicite sformułowana i uzasadniona dopiero przez św. Tomasza z Akwinu (plik pdf z rozbudowanym hasłem „Creatio ex nihilo” z Powszechnej Encyklopedii Filozofii, również autorstwa ks. prof. Maryniarczyka, można

Tomaszowe rozumienie grzechu

Wydawnictwo Catholic University of America Press opublikowało właśnie książkę Stevena J. Jensensa, Sin. A Thomistic Psychology. Poświęcona jest ona Tomaszowemu podejściu do zagadnienia grzechu i wychodzi od właściwego Akwinacie założenia, że ludzka wola zawsze pożąda dobra. Jak zatem możliwy jest grzech? Czy jest on tylko intelektualnym błędem, wzięciem zła za dobro, nie zaś wypaczeniem woli i pożądań? Jensen — za Tomaszem — przekonuje, iż istotą grzechu śmiertelnego jest uznanie jakiegoś dobra stworzonego za dobro ostateczne, którym jest przecież jedynie Bóg.

„Aquinas’s Summa Theologiae: A Critical Guide”

W wydawnictwie Cambridge University Press ukazała się niedawno książka Aquinas’s Summa Theologiae: A Critical Guide, pod redakcją Jeffreya Hause. Jest to zbiór artykułów poświęconych poszczególnym zagadnieniom poruszanym w Summie teologii, takim jak istota Boga, Trójca Święta, chrystologia, zło, dusza, rozum praktyczny i rozum naturalny, prawo naturalne, a także recepcja Summy do końca XX wieku. Wśród autorów są tak znani tomiści i filozofowie, jak Stephen L. Brock (Pontificia Università della Santa Croce), Brian Davies OP (Fordham University; w 2015 roku wygłosił

Nowy numer „The Thomist”

Na Project Muse pojawił się najnowszy numer czasopisma „The Thomist” (81/4, 2017). Zawiera on m.in. artykuły: Which Essence Is Brought into Being by the Existential Act, autorstwa Thomasa Michaela Osborne’a (University of St. Thomas); How Theology Judges the Principles of Other Sciences, autorstwa Gregory’ego F. LaNave (Pontifical Faculty of the Immaculate Conception); „The Two Heads of the Eagle”: Aquinas and Rousseau on Civil Religion, autorstwa Williama McCormicka SJ (Saint Louis University).

Akwinata o grzechu, cierpieniu i złu

W kwietniu waszyngtoński Thomistic Institute zorganizował wykład Aquinas on Sin, Suffering and Evil, który wygłosiła Jennifer Frey – profesor filozofii na University of South Carolina. Nagranie zostało właśnie zamieszczone na SoundCloudzie. Głównym tematem wykładu było Tomaszowe podejście do kwestii grzechu: analiza jego istoty, trzech głównych przyczyn (niewiedzy, słabości i złośliwości)  i sposobu, w jaki kłóci się on z rozumem i szczęściem człowieka. Podstawowe tezy wystąpienia można też znaleźć w artykule Frey, zatytułowanym Aquinas on Sin and Self-Love, zamieszczonym na portalu

O św. Tomaszu popularnie – Matt Fradd

Na Zachodzie, oprócz naukowych opracowań na temat św. Tomasza z Akwinu, popularne są również „lżejsze” i bardziej przystępne wprowadzenia do jego dzieł. Przeznaczone są one dla osób niezajmujących się na co dzień filozofią i teologią, chcących jednak poznać i zrozumieć choć główne zręby myśli Akwinaty. Jedną z osób prowadzących taką działalność jest Matt Fradd — katolicki autor i mówca motywacyjny, z wykształcenia filozof. Niedawno ukazała się książka napisana przez niego wspólnie z Robertem A. Delfino (profesorem filozofii na St. John’s University