Wywiady z tomistami w ramach projektu „Aquinas”

Serdecznie polecamy na Youtube kanał prowadzony przez Le projet Aquinas, gdzie publikowane są cykle krótkich wywiadów ze znakomitymi tomistami, takimi jak Gilles Emery OP, Jean-Pierre Torrell OP, Michael Sherwin OP,  Benoît-Dominique de La Soujeole, OP, Serge-Thomas Bonino OP czy Dominic Legge OP. Rozmówcy nie tylko mówią o swoim osobistym odkrywaniu myśli św. Tomasza, ale przede wszystkim omawiają główne wątki jego nauki i analizują poszczególne kwestie i artykuły Summa Theologiae. Projekt, jak deklarują organizatorzy, ma uczynić św. Tomasza dostępnym dla wszystkich. Jego głównymi

Numer tematyczny „Christianitas” o św. Tomaszu z Akwinu

Jednym z przewodnich tematów 70 numeru kwartalnika „Christianitas”, który ukazał się pod koniec 2017 roku, była myśl św. Tomasza z Akwinu. Znaleźć w nim można m.in. tłumaczenia dwóch opusculów Akwinaty: Wykładu o przekazywaniu nauki duchowej (Rigans montes de superioribus) oraz Wykładu o znaczeniu i podziale Pisma Świętego (Hic est liber), przygotowanych przez Pawła Milcarka (tłumaczenie drugiego z tych tekstów jest również dostępne na portalu Academia.edu). Oprócz tego, czasopismo zawiera artykuł Piotra Kaznowskiego, Św. Tomasz i „Amoris Laetitia”, analizujący sposób wykorzystania myśli

Najnowszy numer „New Blackfriars”

Ukazał się najnowszy numer „New Blackfriars” – naukowego czasopisma wydawanego przez Angielską Prowincję Zakonu Kaznodziejskiego oraz wydawnictwo John Wiley & Sons. W numerze na maj 2018 znaleźć można m.in. artykuł The Role of Non‐Human Exemplars in Aquinas autorstwa Adama M. Willowsa (University of Notre Dame) oraz Analogy in Thomas Aquinas and Ludwig Wittgenstein. A comparison, napisany przez Franka Dreschera, a także recenzję książek Richarda Schenka OP, Soundings in the History of a Hope: New Studies on Thomas Aquinas (Ave Maria

Konferencja „The Insides of Nature”

Wydział Filozofii i Nauk Społecznych Universidade Católica Portuguesa zaprasza na międzynarodową konferencję The Insides of Nature. Causalities, Causal Processes and Conceptions of Nature, która odbędzie się  w dniach 10-12 września 2018 roku w Bradze. Konferencja poświęcona będzie filozofii przyrody, w tym zwłaszcza zagadnieniu przyczynowości. W radzie programowej konferencji zasiadają m.in. domnikanie: Michael Dodds OP (Dominican School of Philosophy and Theology, Berkeley) oraz Mariusz Tabaczek OP (Instytut Tomistyczny). Językami konferencyjnymi są hiszpański, portugalski i angielski. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia.

Najnowszy numer “Nova et Vetera” (USA)

Ukazał się najnowszy, już 16 tom anglojęzycznej wersji czasopisma “Nova et Vetera”. Ten numer poświęcony jest przede wszystkim takim zagadnieniom, jak etyka życia małżeńskiego, antopologia teologiczna oraz antropologiczne i personalistyczne wątki myśli Karola Wojtyły. Znajdują się w nim jednak również artykuły stricte tomistyczne, m.in. te dotyczące Tomaszowego podejścia do wad głównych czy jego koncepcji odpoczynku. Dokładny spis treści oraz fragmenty artykułów można znaleźć na Project Muse.

Dowody na istnienie Boga – najlepsze książki

Na brytyjskim portalu Five Books pojawił się wywiad z Edwardem Feserem – jednym z najlepszych obecnie amerykańskich historyków filozofii – na temat pięciu najlepszych jego zdaniem książek dotyczących dowodów na istnienie Boga. Trzy spośród wskazanych przez Fesera książek związane są ze św. Tomaszem. Są to: Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae, Questions on God, red. B. Davies, B. Leftow, Cambridge University Press 2006 (polskie tłumaczenie tych kwestii z Summy: św. Tomasz z Akwinu, Traktat o Bogu, tłum. G. Kurylewicz, Z. Nerczuk,

„Tomasz z Akwinu jako filozof”

Niedawno ukazała się książka Tomasz z Akwinu jako filozof, autorstwa prof. Artura Andrzejuka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Książka została opublikowana w Wydawnictwie Von Borowiecky, zaś wstęp do niej oraz spis treści można znaleźć na stronie Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW, której kierownikiem jest prof. Andrzejuk. Wydaniu książki towarzyszyły poświęcone filozofii Akwinaty wywiady prof. Andrzejuka dla portalu wPolityce.pl oraz Radia Plus.    

Tomasz z Akwinu a ewolucja

W ostatnim czasie w angielskojęzycznym środowisku tomistycznym rozpoczęła się, dość nieoczekiwanie, dyskusja nad możliwością pogodzenia myśli św. Tomasza z Akwinu z teorią ewolucji. Wywołała ją książka Aquinas and Evolution (Chartwell Press 2017), autorstwa Michała Chaberka OP – doktora teologii (rozprawa obroniona na UKSW), od kilku lat stale przebywającego w Stanach, który podobnej tematyce poświęcił już swoją poprzednią książkę, Catholicism and Evolution (Angelico Press 2015). O. Chaberek przekonuje, że te dwie perspektywy – tomizm i ewolucjonizm – są ze sobą nie

„Dysputa o prawdzie”

Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu opublikowało drugie wydanie tłumaczenia pierwszej kwestii z Quaestiones disputatae de Veritate św. Tomasza z Akwinu, poprawione i poszerzone o nowe komentarze (pierwsze wydanie ukazało się w 1999 roku). Dwujęzyczna (polsko-łacińska) publikacja ukazała się tym razem jako piąty tom serii „Teksty-Przekłady-Komentarze”. Autorem tłumaczenia jest Aleksander Białek, zaś przekład przejrzeli o. Mieczysław Krąpiec i ks. Andrzej Maryniarczyk. Więcej informacji na stronie Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu.

Międzynarodowy Kongres „Intelligence and Will in Thomas Aquinas”

Zapraszamy na Międzynarodowy Kongres „Intelligence and Will in Thomas Aquinas”, który odbędzie się w dniach 26-27 kwietnia 2018 r. w Pampelunie (Hiszpania). Głównymi organizatorami Kongresu są Universidad de Navarra oraz Fundación Tomás de Aquino. Instytut Tomistyczny jest partnerem tej konferencji, wraz z m.in. Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale, Society for Medieval and Renaissance Philosophy i Thomas Aquinas International Society. Wśród prelegentów będą m.in. Michael Sherwin (Université de Fribourg), Henk J.M. Schoot (Thomas Instituut te Utrecht, Tilburg University),