Francuskojęzyczne książki i artykuły o Tomaszu online

Na poświęconej filozofii Akwinaty stronie Grand Portail d’Thomas Aquin znaleźć można w wolnym dostępie szereg francuskojęzycznych książek oraz artykułów dotyczących myśli Tomasza oraz tomizmu ogólnie. Wśród książek dostępnych do pobrania są m.in. następujące pozycje: Ch.-D. Boulogne, Saint Thomas D’Aquin. Essai biographique, 1965; Reginald Garrigou-Lagrange, La synthèse thomiste, 1947; Charles de Koninck, Ecrits philosophiques: 1. Introduction à l’Étude de l’âme. 2. De la primauté du bien commun contre les personnalistes. 3. Les sciences expérimentales sont-elles distinctes de la philosophie de la nature?,

O Tomaszu w najnowszym numerze „The Heythrop Journal”

Ukazał się własnie najnowszy numer „The Heythrop Journal” – założonego w 1960 roku dwumiesięcznika poświęconego stykowi filozofii i teologii, wydawanego przez wydawnictwo Wiley-Blackwell oraz Heythrop College w Londynie.  W najnowszym tomie aż pięć tekstów poświęconych jest myśli św. Tomasza lub tomizmowi. Są to następujące artykuły (na stronie internetowej czasopisma bezpłatny dostęp tylko do abstraktu lub pierwszej strony tekstu): 1. Liran Shia Gordon (De Wulf-Mansion Centre, KU Leuven), Reconstructing Aquinas’s Process of Abstraction (na stronie czasopisma udostępniony jest bezpłatnie starszy artykuł tego

Artykuły Johna Boyle’a online. „Lectura romana” Tomasza

John Boyle, profesor University of St. Thomas w Minnesocie i jeden z najbardziej uznanych amerykańskich znawców myśli św. Tomasza, udostępnia na swojej stronie uczelnianej skany szeregu swych artykułów poświęconych Akwinacie. Można tam znaleźć teksty na temat Tomaszowej interpretacji sakramentu namaszczenia chorych (St. Thomas Aquinas on the Anointing of the Sick [Extreme Unction]), przyjmowanych przezeń zasad interpretacji Pisma Świętego (Authorial Intention and the divisio textus oraz The Theological Character of the Scholastic „Division of the Text” with Particul‌ar Reference to the

Niedawne artykuły o Tomaszu – polskie czasopisma

Artykuły poświęcone św. Tomaszowi z Akwinu pojawiły się w pierwszym półroczu 2018 roku także w kilku polskich czasopismach niemających ściśle tomistycznego profilu (o tekstach opublikowanych w czasopismach zagranicznych pisaliśmy już tutaj): 1. Jan Kiełbasa, Edyty Stein czytanie Tomasza. Inspiracje, studia, przekłady, „Filozofia Religii”, nr 1, 2017, s. 11-23. 2. Artur Andrzejuk, Problem filozoficznego ujęcia istoty Boga w Summa Theologiae św. Tomasza z Akwinu. Perspektywa egzystencjalna, „Studia Theologica Varsaviensia”, t. 55, nr 2, 2017, s.53-74. 3. Małgorzata Łuszczyńska, Punishment as medicina peccatoris.

Recepcja św. Tomasza w Bizancjum

Choć św. Tomasz z Akwinu uważany jest często za wręcz ucieleśnienie zachodniej tradycji teologicznej, to już w średniowieczu jego myśl wywarła wpływ także na część teologów reprezentujących chrześcijaństwo wschodnie. Niektórzy współcześni badacze są gotowi mówić wręcz o „tomizmie bizantyjskim”, choć Christopher Upham zauważa, że: [takie określenie] jest z pewnością zbyt triumfalistyczne, bowiem ci, którzy przyswajali myśl Akwinaty w Kościele wschodnim rzadko, jeśli kiedykolwiek, jednoznacznie zgadzali się z nim co do teologicznych doktryn. Jednak nawet po uwzględnieniu tego zastrzeżenia oczywistym jest,

Konferencja „Initiation and Mystagogy in Thomas Aquinas”

Można się już rejestrować na międzynarodową konferencję „Initiation and Mystagogy in Thomas Aquinas: Theological, Philosophical, Liturgical and Pedagogical Perspectives”, organizowaną przez Thomas Instituut te Utrecht w dniach 13-15 grudnia 2018 roku. Poświęcona będzie ona rozmaitym aspektom – moralnym, poznawczym, dogmatycznym i liturgicznym – związanym z zagadnieniami wtajemniczenia i mistagogii chrześcijańskiej u św. Tomasza z Akwinu. Główne wystąpienia wygłoszą: Bernhard Blankenhorn OP (PUST Angelicum), Matthew Levering (Mundelein Seminary), Daria Spezzano (Providence College) oraz William C. Mattison III (University of Notre Dame).

Łaska a dary Ducha Świętego według Tomasza

Niedawno ukazała się książka Johna M. Meinerta, The Love of God Poured Out: Grace and the Gifts of the Holy Spirit in St. Thomas Aquinas (Emmaus 2018). Poświęcona jest ona Tomaszowemu podejściu do relacji między darami Ducha Świętego oraz działaniem łaski, umiejscawiając je przy tym w ogólnym kontekście teologii moralnej i chrześcijańskiego życia (dalsze informacje na stronie wydawcy). John M. Meinert jest teologiem, wykładowcą Franciscan Missionaries of Our Lady University (Baton Rouge). W 2015 roku obronił z wyróżnieniem doktorat z

Tomasz o osobie ludzkiej

W ostatnich dniach pojawiła się na rynku książka Édouarda-Henri Wébera OP, Nature, singularité et devenir de la personne humaine chez Thomas d’Aquin (Vrin 2018; więcej informacji o treści na stronie wydawcy). Książka ukazała się jako 66 tom zapoczątkowanej w 1921 roku serii Bibliotheque Thomiste, której obecnym redaktorem naczelnym jest Adriano Oliva OP i która prowadzona jest przez Société Thomiste. Opublikowano w niej prace m.in. Jean-Pierre Torrella OP (część 1 i część 2), Henriego Dondaine’a OP, Marie-Dominique Chenu OP czy Gillesa Émery’ego

Neoplatonizm Akwinaty

Ukazała się właśnie książka Wayne’a J. Hankey’a, Aquinas’s Neoplatonism in the Summa Theologiae on God. A Short Introduction (St. Augustine’s Press 2018). Jest ona oparta na wykładzie, jaki Hankey wygłosił w 2015 roku w ramach Aquinas Lecture na Uniwersytecie Dallas i poświęcona jest ewentualnym wątkom neoplatońskim w Tomaszowym traktacie o Bogu z Summy teologii.  Więcej informacji na stronie wydawnictwa, zaś spis treści, streszczenie rozdziałów i bibliografię można znaleźć na portalu Academia.edu. Wayne J. Hankey jest filozofem religii, teologiem i filologiem

Opublikowane ostatnio artykuły o Tomaszu

W ostatnim czasie artykuły poświęcone myśli Akwinaty pojawiły się również w szeregu czasopism niespecjalizujących się w tomistycznej filozofii i teologii (a niekiedy nawet dotyczących zupełnie innych dziedzin). Oto niektóre z nich: 1. Francis Caponi OSA, „But mercy is above this sceptred swayˮ: Mercy and Justice in Thomas Aquinas, „The Journal of Religion”, nr 98/3 (2018), s. 327-347 (przy okazji polecamy wykład Mateusza Przanowskiego OP, Tylko sprawiedliwość i miłosierdzie?, poświęcony tej samej kwestii). 2. Tenże, Thomas Aquinas on the Parable of the