Tomasz a neuroetyka

Ukazała się właśnie książka Neuroetyka a Tomasz z Akwinu. O użyteczności myśli średniowiecznej we współczesnych debatach etycznych (Wydawnictwo IFiS PAN 2018), autorstwa Piotra Lichacza. Autor następująco określa tematykę, którą się zajmuje: Niejednokrotnie powtarzano, że ostatnie odkrycia dotyczące funkcjonowania mózgu mają potencjał zmiany szeroko rozpowszechnionych wyobrażeń o moralności lub wprost podważają tradycyjne pojmowanie moralności. Wytworzyła się nawet specjalna dziedzin nauki nazwana neuroetyką. (…) Neuroetykę dzieli się zwykle na dwie części: na etykę neuronauk i neuronaukę etyki. Ta pierwsza zajmuje się etycznymi

Nowe czasopismo tomistyczne

Jak donosi portal Thomistica.net, powstaje właśnie nowe czasopismo naukowe poświęcone myśli św. Tomasza z Akwinu: „European Journal for the Study of Thomas Aquinas” (EJSTA) — będzie ono publikowane online i w otwartym dostępie (open access). Będzie to rocznik, stanowiący kontynuację „Jaarboek of the Thomas Instituut Utrecht”, czasopisma wydawanego od 1981 roku przez  Tilburg University. Wydawcami EJSTA będą teraz trzy instytucje: Thomas Instituut te Utrecht działający przy Uniwersytecie w Tilburgu (Holandia), Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska) oraz Institut Saint

Wprowadzenie do psychologii tomistycznej

Wydawnictwo Catholic University of America Press opublikowało właśnie kolejną książkę z modnego od lat nurtu „psychologii tomistycznej”: The Human Person: A Beginner’s Thomistic Psychology, autorstwa Stevena J. Jensena (po kliknięciu przycisku „Look inside” nad zdjęciem okładki można przejrzeć spis treści oraz przeczytać fragment książki; jej obszerne fragmenty są też dostępne na portalu Google Books). Jak wyjaśnia we wstępie autor, Akwinata jest niekiedy nazywany „Doktorem Anielskim”, bowiem tak wiele pisał o naturze aniołów. Jednak o wiele więcej napisał o istotach ludzkich.

Tomasz z Akwinu a ekonomia

Wydawnictwo Harvard University Press opublikowało ostatnio książkę Mary Hirschfeld, Aquinas and the Market: Toward a Humane Economy (po kliknięciu przycisku „Look inside” zyskuje się dostęp do spisu treści oraz fragmentu książki). Autorka podejmuje w niej próbę pokonania przepaści dzielącej ekonomię i teologię, proponując model „ekonomii teologicznej” zakorzenionej w myśli św. Tomasza. [Koncepcja, jak to uczynić] pojawiła się, gdy przygotowywałam artykuł o stanowisku Akwinaty w kwestii prywatnej własności. W odróżnieniu od wielu współczesnych mu chrześcijan, Tomasz broni własności prywatnej, i to

Warsztaty dla doktorantów – „Aquinas and the Arabs”

Sekcja doktorantów międzynarodowej grupy badawczej „Aquinas and the Arabs” organizuje 7th Annual Online International Graduate Student Workshop, który odbędzie się w dniach 22-23 marca 2019 roku. Tematyka obejmować będzie przede wszystkim takie zagadnienia, jak myśl Tomasza z Akwinu oraz średniowieczna filozofia żydowska i muzułmańska. Warsztaty odbywać się będą głównie za pośrednictwem Skype’a, zatem mogą brać w nich udział studenci i doktoranci z całego świata. Osoby chcące zaprezentować referat powinny przesłać abstrakt (250 słów) do 1 lutego 2019 roku, zaś do 15

Metafizyczne podstawy miłości

Nakładem Catholic University of America Press ukazała się właśnie książka Anthony’ego T. Flooda, The Metaphysical Foundations of Love. Aquinas on Participation, Unity, and Union. Poświęcona jest ona zagadnieniu miłości w pismach Tomasza. Jak bowiem zauważa autor: Święty Tomasz z Akwinu uznaje miłość za źródło i szczyt życia każdej istoty ludzkiej. Wszystko w świecie stworzonym wywodzi się ze stwórczej miłości Boga, a ostatecznym celem każdej osoby ludzkiej jest największe z możliwych zjednoczenie z Bogiem. Akwinata utrzymuje, że miłość przyjaźni pozwala na

O personalizmie tomistycznym w „Studia Gilsoniana”

Ostatni numer „Studia Gilsoniana” (nr 7/3, 2018) — kwartalnika wydawanego przez International Étienne Gilson Society — składa się z artykułów napisanych przez członków Society for Thomistic Personalism, poświęconych właśnie rozmaitym aspektom tzw. personalizmu tomistycznego. Określenie to zostało zaczerpnięte z artykułu Karola Wojtyły, Personalizm tomistyczny, „Znak”, nr 83 (1961) s. 664-675 (skan artykułu, udostępniany przez Instytut Karola Wojtyły, można znaleźć tutaj). Oprócz krótkiego omówienia tego tekstu Wojtyły oraz przedstawienia, jak ów personalizm przejawiał się w jego późniejszych dziełach (R. Mary Hayden

Nowe środowisko tomistyczne i zmiany na portalu Thomistica.net

W ostatnim czasie powstało nowe tomistyczne przedsięwzięcie: Sacra Doctrina Project, mające upowszechniać spekulatywne i sapiencjalne podejście do teologii, ściśle zakorzenione w tradycji intelektualnej Kościoła, a zwłaszcza w myśli Akwinaty. Założycielami są amerykańscy teologowie młodego i średniego pokolenia,  wspierani przez tak uznanych tomistów, jak Thomas Joseph White OP, Reinhard Hütter czy Steven Long. Członkowie projektu mają zamiar wydawać nowe czasopismo teologiczne (Lux Veritatis: A Journal of Speculative Theology), organizować doroczne konferencje i nagrywać podcasty dotyczące teologii oraz filozofii. Sacra Doctrina Project

Tomasz z Akwinu a Odnowa w Duchu Świętym

Nakładem Wydawnictwa Esprit ukazała się właśnie książka Tomasza Gałuszki OP, Odnowa w łasce. Teologia charyzmatów św. Tomasza z Akwinu. Jak dotknąć Boga i otrzymać charyzmaty (Kraków 2018). Autor tak opisuje swój zamysł kryjący się za tą publikacją: W mojej książce postaram się przedstawić teologiczną, a dokładniej tomistyczną interpretację takich fenomenów jak „Chrzest w Duchu” / „wylanie Ducha” oraz miejsce i rolę charyzmatów nadzwyczajnych. Dotychczas – według mojej wiedzy – nie powstało osobne opracowanie na temat szeroko pojętej „Odnowy w Duchu

Nowy numer „American Catholic Philosophical Quarterly”

Ostatnio ukazał się kolejny numer czasopisma „American Catholic Philosophical Quarterly”. Filozofii św. Tomasza poświęcone są dwa artykuły: Daniel Shields (Pontifical College Josephinum), Everything in Motion is Put in Motion by Another. A Principle in Aquinas’s First Way (artykuł wygrał w 2017 roku konkurs „American Catholic Philosophical Quarterly” na najlepszy esej napisany przez młodego badacza); Thomas DePauw (Benedictine College), The Principles of Distinction in Material Substances in the Philosophy of St. Thomas and St. Albert (roboczą wersję artykułu można przeczytać na portalu