Nagranie wykładu ks. prof. Andrew Pinsenta

Dostępne jest już nagranie wykładu ks. prof. Andrew Pinsenta, który wygłosił w naszym Instytucie 12 kwietnia i który zatytułowany był The Virtues of the Children of God: Aquinas and the Life of Grace (Cnoty dzieci Bożych: Akwinata i życie łaską). Nagranie wraz z prezentacją znaleźć można na stronie poświęconej tegorocznej serii Wykładów Otwartych Instytutu Tomistycznego, dotyczącej relacji między naturą i łaską.

Wykład o. Mariusza Tabaczka na Villanova University

Na portalu Academia.edu dostępna jest prezentacja wykładu o. dr Mariusza Tabaczka OP, członka Instytutu, który wygłosił ostatnio na Villanova University (katolickim uniwersytecie w Radnor Township w Pensylwanii) w ramach Vivian J Lamb Lecture Series. Wykład odbył się 4 kwietnia i zatytułowany był Biological Complexity: A New Scientific Revolution and Its Impact on Philosophy and Theology.

Wykład o. Mariusza Tabaczka na GTU Berkeley

O. Mariusz Tabaczek OP, członek Instytutu, wygłosił ostatnio wykład otwarty na Graduate Theological Union w Berkeley (gdzie dwa lata temu uzyskał doktorat). Wykład, zatytułowany What Does God Really Do in an Evolutionary Change?: Divine Concurrence and Transformism from the Thomistic Perspective, odbył się 5 kwietnia i dotyczył możliwości pogodzenia perspektywy tomistycznej z teorią ewolucji, zwłaszcza w kontekście podziału na przyczyny nadrzędne i wtóre. Więcej na temat wykładu na stronie GTU Berkeley. Poniższe zdjęcia są autorstwa o. Dominika Jarczewskiego OP.

Wykłady Otwarty IT: Akwinata o życiu łaską

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z tegorocznej serii Wykładów Otwartych Instytutu Tomistycznego, poświęconej zagadnieniu natury i łaski. Najbliższy wykład odbędzie się w czwartek 12 kwietnia o godzinie 19.00 w Auli im. Jacka Woronieckiego OP (ul. Dominikańska 2) i zatytułowany będzie The Virtues of the Children of God: Aquinas and the Life of Grace (Cnoty dzieci Bożych: Akwinata i życie łaską), a wygłosi go ks. prof. Andrew Pinsent. Ks. prof. Pinsent to teolog, filozof i fizyk. Jest dyrektorem Ian Ramsey Centre

Call for Papers: Thomas Aquinas and the Church Fathers

Zapraszamy do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji Thomas Aquinas and the Church Fathers, która odbędzie się w dniach 4-6 kwietnia 2019 roku i którą organizują wspólnie Wydział Teologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Instytut Tomistyczny. Konferencja będzie poświęcona przede wszystkim kwestii sposobów wykorzystywania przez św. Tomasza z Akwinu dzieł patrystycznych oraz wpływu teologicznego „powrotu do źródeł” na współczesny tomizm.  Wśród głównych prelegentów będą m.in.: Serge-Thomas Bonino OP (Papieski Uniwersytet św. Tomasza z Akwinu w Rzymie), Dominic Legge OP (Dominican

Wykłady Otwarte IT: Henri de Lubac

Serdecznie zapraszamy na kolejny Wykład Otwarty z serii poświęconej zagadnieniu relacji między naturą i łaską. Tym razem prelegentem będzie ks. dr Andrzej Persidok, który wygłosi wykład „Człowiek jest pragnieniem Boga”: o naturze i łasce w teologii Henri de Lubaca. Ksiądz dr Andrzej Persidok jest wykładowcą Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie i Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, a także zastępcą redaktora naczelnego „Warszawskich Studiów Teologicznych”. Doktorat uzyskał na Universidad de Navarra w Pampelunie, na podstawie rozprawy poświęconej chrystologii i antropologii

Wykłady Otwarte IT: Reginald Garrigou-Lagrange OP

Instytut Tomistyczny w Warszawie serdecznie zaprasza na kolejny z serii Wykładów Otwartych, które w tym roku akademickim poświęcone są zagadnieniu natury i łaski. Najbliższy wykład, zatytułowany Reginald Garrigou-Lagrange OP o naturze i łasce. Neoscholastyczna synteza, odbędzie się w czwartek 15 lutego o godz. 19.00, zaś wygłosi go o. dr Mateusz Przanowski OP. Mateusz Przanowski OP jest dyrektorem Instytutu Tomistycznego i wykładowcą teologii w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów. Był także twórcą i wieloletnim dyrektorem Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii w

Wykłady Otwarte IT: prelekcja o. Pawła Krupy OP

Serdecznie zapraszamy na kolejny z serii Wykładów Otwartych, które w tym roku akademickim poświęcone są zagadnieniu natury i łaski. Najbliższy wykład, zatytułowany Odkupienie natury. Z rozważań o grzechu pierworodnym i łasce, odbędzie się w czwartek 11 stycznia o godz. 19.00, zaś wygłosi go o. dr Paweł Krupa OP. O. Paweł Krupa OP jest teologiem i historykiem mediewistą. Doktorat uzyskał na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu „Angelicum” w Rzymie. W latach 1997-2010 pracował w Commissio Leonina (opracowującej wydania krytyczne dzieł

Zaproszenie na sesję poświęconą teologii biblijnej Akwinaty

We współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu bracia dominikanie z Instytutu Tomistycznego w Warszawie zapraszają do zgłaszania się na wspólnie organizowaną międzynarodową sesję poświęconą teologii biblijnej Akwinaty. Celem konferencji jest przybliżenie Tomaszowego sposobu czytania Pisma Świętego oraz zwrócenie uwagi na wzajemne przenikanie się teologii spekulatywnej i egzegezy w myśli Akwinaty. Wśród zaproszonych gości są m.in. Michael Sherwin OP (Uniwersytet we Fryburgu Szwajcarskim), Matthew Levering (Mundelein Seminary, Stany Zjednoczone), Enrique Alarcon (Universytet w Pampelonie, Hiszpania), Giuseppe De Virgilio