Warsztaty dla doktorantów – „Aquinas and the Arabs”

Sekcja doktorantów międzynarodowej grupy badawczej „Aquinas and the Arabs” organizuje 7th Annual Online International Graduate Student Workshop, który odbędzie się w dniach 22-23 marca 2019 roku. Tematyka obejmować będzie przede wszystkim takie zagadnienia, jak myśl Tomasza z Akwinu oraz średniowieczna filozofia żydowska i muzułmańska. Warsztaty odbywać się będą głównie za pośrednictwem Skype’a, zatem mogą brać w nich udział studenci i doktoranci z całego świata.

Osoby chcące zaprezentować referat powinny przesłać abstrakt (250 słów) do 1 lutego 2019 roku, zaś do 15 marca – pełen tekst, który zostanie jeszcze przed konferencją rozesłany do wszystkich uczestników. Podczas samej konferencji każdy prelegent będzie miał około 7 minut na przedstawienie głównych tez swego referatu, zaś pozostały czas poświęcony zostanie na dyskusję.

W warsztatach można też brać udział bez własnego referatu. By to uczynić i otrzymać przed konferencją wystąpienia innych uczestników, należy zgłosić się mailowo do organizatorów do 15 marca.

Zgłoszenia można przesyłać na adres [email protected] Więcej informacji na ulotce przygotowanej przez organizatorów (do pobrania tutaj).