Metafizyczne podstawy miłości

Nakładem Catholic University of America Press ukazała się właśnie książka Anthony’ego T. Flooda, The Metaphysical Foundations of Love. Aquinas on Participation, Unity, and Union. Poświęcona jest ona zagadnieniu miłości w pismach Tomasza. Jak bowiem zauważa autor:

Święty Tomasz z Akwinu uznaje miłość za źródło i szczyt życia każdej istoty ludzkiej. Wszystko w świecie stworzonym wywodzi się ze stwórczej miłości Boga, a ostatecznym celem każdej osoby ludzkiej jest największe z możliwych zjednoczenie z Bogiem. Akwinata utrzymuje, że miłość przyjaźni pozwala na najsilniejsze zjednoczenie dwóch osób, zatem największe zjednoczenie z Bogiem przyjmuje postać przyjaźni. Tomasz postrzega cnotę miłości jako właśnie to zjednoczenie z Bogiem w przyjaźni – niedoskonałe w tym życiu, lecz w pełni zrealizowane w życiu przyszłym (s. ix).

Anthony T. Flood jest profesorem filozofii na North Dakota State University. Kwestią miłości – zwłaszcza miłości przyjaźni – u św. Tomasza zajmuje się już od dłuższego czasu. Kilka lat temu ukazała się jego książka The Root of Friendship. Self-Love and Self-Governance in Aquinas (Catholic University of America Press 2014; obszerne fragmenty tej pracy można znaleźć na portalu Google Books). W internecie dostępne są też jego artykuły na ten temat: