O personalizmie tomistycznym w „Studia Gilsoniana”

Ostatni numer „Studia Gilsoniana” (nr 7/3, 2018) — kwartalnika wydawanego przez International Étienne Gilson Society — składa się z artykułów napisanych przez członków Society for Thomistic Personalism, poświęconych właśnie rozmaitym aspektom tzw. personalizmu tomistycznego. Określenie to zostało zaczerpnięte z artykułu Karola Wojtyły, Personalizm tomistyczny, „Znak”, nr 83 (1961) s. 664-675 (skan artykułu, udostępniany przez Instytut Karola Wojtyły, można znaleźć tutaj).

Oprócz krótkiego omówienia tego tekstu Wojtyły oraz przedstawienia, jak ów personalizm przejawiał się w jego późniejszych dziełach (R. Mary Hayden Lemmons, A Word from the Editor), w numerze można znaleźć następujące artykuły (wszystkie są w otwartym dostępie):

  • Anthony T. Flood (North Dakota State University), Love of Self as the Condition for a Gift of Self in Aquinas;
  • John F. X. Knasas (University of St. Thomas, Houston), Kantianism and Thomistic Personalism on the Human Person: Self-Legislator or Self-Determiner?;
  • Catherine Peters (University of St. Thomas, Houston), Personal Participation in the Thomistic Account of Natural Law;
  • Susan C. Selner-Wright (St. John Vianney Theological Seminary), Thomistic Personalism and Creation Metaphysics: Personhood vs. Humanity and Ontological vs. Ethical Dignity;
  • Daniel C. Wagner (Aquinas College, Grand Rapids), Penitential Method as Phenomenological: The Penitential Epoche.