Nowe środowisko tomistyczne i zmiany na portalu Thomistica.net

W ostatnim czasie powstało nowe tomistyczne przedsięwzięcie: Sacra Doctrina Project, mające upowszechniać spekulatywne i sapiencjalne podejście do teologii, ściśle zakorzenione w tradycji intelektualnej Kościoła, a zwłaszcza w myśli Akwinaty. Założycielami są amerykańscy teologowie młodego i średniego pokolenia,  wspierani przez tak uznanych tomistów, jak Thomas Joseph White OP, Reinhard Hütter czy Steven Long. Członkowie projektu mają zamiar wydawać nowe czasopismo teologiczne (Lux Veritatis: A Journal of Speculative Theology), organizować doroczne konferencje i nagrywać podcasty dotyczące teologii oraz filozofii.

Sacra Doctrina Project będzie również odtąd zarządzać portalem Thomistica.net – jedną z najlepszych stron poświęconych Akwinacie oraz myśli tomistycznej w ogóle. Dzięki temu zwiększy się częstotliwość postów na stronie; zostanie też ona wzbogacona o nowe elementy. Między innymi, powstaje na niej dział, gdzie będą mogły być publikowane dłuższe artykuły na temat Tomasza (pierwszym z nich jest artykuł Moral Precepts of the Old Law, autorstwa Ryana J. Brady’ego). Oprócz tego, oczywiście, na stronie pozostają działy, z których Thomistica.net słynie, w tym zwłaszcza znakomite wiadomości z tomistycznego świata, a także komentarze i dyskusje. Wśród zamieszczanych na stronie ciekawostek można znaleźć m.in. galerie zdjęć z miejsc związanych z Akwinatą.