Myśleć jak Tomasz z Akwinu

Jak już wspominaliśmy na naszej stronie, na Zachodzie – obok poważnych, akademickich opracowań – co rusz pojawiają się także lżejsze prace na temat św. Tomasza z Akwinu, mające albo przybliżyć jego myśl czytelnikom niespecjalizującym się w teologii i filozofii, albo pomóc w jej przełożeniu na problemy codziennego życia. Opublikowana właśnie książka Kevina Vosta, How to Think Like Aquinas (Sophia Institute Press 2018; obszerne fragmenty można znaleźć na portalu Google Books), należy przede wszystkim do tej drugiej kategorii.

Głównym założeniem autora jest to, że Tomasz „naprawdę rozumiał, na czym polega istota myślenia i wiedział jakie przyzwyczajenia mogą pomóc w jego doskonaleniu” (s. 5). Potrafił – by użyć sformułowania Jana Pawła II z encykliki Fides et ratio – wznosić się w swym myśleniu na dwóch skrzydłach: wiary i rozumu, wykorzystując oba w najwyższym stopniu. Zdaniem Vosta, możemy nauczyć się „myśleć jak Tomasz” przechodząc przez trzy etapy:

  • zapoznając się z tekstami Tomasza wprost odnoszącymi się do studiowania, myślenia i sposobów udoskonalania ludzkiego intelektu – tutaj autor opiera się przede wszystkim na przypisywanym Akwinacie Liście o sposobie studiowania (polskie tłumaczenie i informacje na temat tego listu można znaleźć w: T. Pawlikowski, List Świętego Tomasza z Akwinu o sposobie studiowania : komentarz i tłumaczenie, „Studia Theologica Varsaviensia” 2002, t. 40, nr 2, s. 167-172 – dostępne w w bazie BazHum);
  • analizując metody myślenia Tomasza, znajdujące wyraz w jego dziełach;
  • samemu praktykując te metody, w czym mają pomagać ćwiczenia zaproponowane w książce.

Kevin Vost jest psychologiem i pisarzem katolickim, interesującym się zwłaszcza tomizmem. W 2014 roku wydał książkę The One-Minute Aquinas: The Doctor’s Quick Answers to Fundamental Questions, będącą przystępnym wprowadzeniem do teologii św. Tomasza.