Od Arystotelesa do Tomasza

Nakładem wydawnictwa St. Augustine’s Press ukazała się właśnie książka From Aristotle to Thomas Aquinas: Natural Law, Practical Knowledge, and the Person, której autorem jest Fulvio di Blasi. Poświęcona jest ona Arystotelesowskim korzeniom Tomaszowego rozumienia prawa naturalnego, jego personalizmu oraz podejścia do teologii moralnej.

Fulvio di Blasi jest prawnikiem i filozofem, specjalizującym się w filozofii moralnej i zagadnieniu prawa naturalnego. Jest też współzałożycielem i dyrektorem Thomas International Center. Jest autorem lub redaktorem m.in. następujących książek: God and the Natural Law. A Rereading of Thomas Aquinas (St. Augustine’s Press 2002); Virtue’s End: God in the Moral Philosophy of Aristotle and Aquinas (St. Augustines Press 2008); Ethics Without God?: The Divine in Contemporary Moral and Political Thought (St. Augustine’s Press 2008); Ancient Wisdom and Thomistic Wit: Happiness and the Good Life (2017). Szereg jego artykułów znaleźć można też na portalu Academia.edu.

Zagadnienie związków między myślą Arystotelesa i Tomasza jest oczywiście szeroko dyskutowane i często omawiane. Specjalistą w tym zakresie jest choćby Leo Elders, którego dorobek w tym zakresie już przedstawialiśmy na naszej stronie. Trzeba też jednak podkreślić, że pojawiają się również głosy silnie podkreślające w tym kontekście odrębność filozofii (a zwłaszcza etyki) Akwinaty. Przykładem mogą być następujące wykłady prof. Eleonore Stump: