Nowy numer „New Blackfriars”

Ukazał się właśnie najnowszy numer czasopisma „New Blackfriars”, publikowanego przez Angielską Prowincję Zakonu Kaznodziejskiego oraz wydawnictwo John Wiley & Sons. Znaleźć w nim można artykuł Matthew Dugandzica (Catholic University of America), zatytułowany The First Movements of the Sensitive Appetite: Aquinas in Context (pełny tekst roboczej wersji artykułu dostępny jest na portalu Academia.edu).

Oprócz tego, w numerze można znaleźć recenzje dwóch książek poświęconych myśli Akwinaty. Są to pozycje: