Pierwsze numery „Revue Thomiste” dostępne online

Na prowadzonym przez Bibliothèque Nationale de France portalu Gallica można znaleźć zdigitalizowane wersje pierwszych kilkudziesięciu roczników czasopisma „Revue Thomiste” (z lat 1893-1946).

„Revue Thomiste” zostało założone przez dominikanów: Marie Thomasa Coconnier OP, Ambroise Gardeila OP i Pierre’a Mandonneta OP w odpowiedzi na apel papieża Leona XIII o odnowę studiów tomistycznych, zawarty w encyklice Aeterni Patris. W czasopiśmie w pierwszych dekadach jego istnienia publikowali m.in. Reginald Garrigou-Lagrange, Jacques Maritain, Maurice Blondel, Marie-Joseph Lagrange czy Thomas Pègues.